11 april 2022

På studiebesök i Reggio Emilia i Italien

Med start den 29 mars besökte Varbergs kommun under tre dagar Reggio Emilia i Italien.

Syftet med besöket var att utbyta goda exempel på hållbar utveckling av stadsnära landsbygd. Bland annat besöktes Reggio Emilia Innovation Park, Greenways (gröna stråk/korridorer i stadsnära områden), Biodiversity Road och Edible Park (stadsodling).

Ulrika Rylin, landsbygdssamordnare och Frida Eriksson, samhällsplanerare presenterade och svarade på frågor kring arbetet med Varbergs ortsutvecklingsstrategier. Och alla partners deltog sedan i en workshop där de fick presentera och svara på frågor kring aktiviteterna i sin lokala handlingsplan och ta emot feedback från övriga partners.

Park med besökare i Reggio Emilia
Senast ändrad: 2022-04-11