07 juni 2023
Gamla spårområdet

Gamla spårområdet

Ett förslag har tagits fram som beskriver hur det gamla språromdet skulle kunna utformas när tåget försvinner.

I ett förslag om hur det gamla spårområdet skulle kunna utvecklas har sträckan delats in i fem olika området. Med inspiration från Prospera-projektet har olika värden lyfts fram och utvecklats för respektive område.

Utmed sträckan skaps möjligheter till att utveckla bland annat nya transportsträckor för gång och cykel ock gröna stråk som binder ihop staden med dess södra områden. Detta är också exempel som Varbergs kommun kunnat ta del av genom erfarenhetsutbytet i Prospera-projektet.

Här går det att ta del av samtliga fem områden:

Förslaget för gamla spåret Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2023-06-07