31 mars 2022
Besökare från Grekland i NODs konferensrum.

Inledande presentation av Varberg med gästerna från Aristotelis.

Studiebesök från Aristotelis i Grekland

Under förra veckan tog Varbergs kommun emot besök från den grekiska kommunen Aristotelis som är samarbetspartner i Interreg Europa-projektet Prospera.

Besökarna var intresserade av Varbergs arbete med dialog på landsbygden och hur man jobbat med nätverk. De var särskilt intresserade av hur kommunen tillsammans med invånarna på orter på landsbygden tagit fram ortsutvecklingsstrategier för de respektive orterna och vad detta kan innebära för den framtida planeringen.

I studiebesöket anordnades en tur ut till en av de orter som genomfört detta arbete, Hunnestad. Josefin Bergström, en företagsrepresentant på orten, välkomnade gruppen i sin verksamhet och berättade hur man som företagare och boende upplevt processen att få vara en del av kommunens planering av orten där de bor och verkar;

- Det som uppfattades som mest positivt var att vi kände att vi blev lyssnade på och att kommunen och politikerna var intresserade av våra synpunkter även om kanske inte allt går att genomföra inom den närmaste tiden. Men vi fick vara med och påverka och de fick på plats se vilka utmaningar vi ser.

Under eftermiddagen presenterade medlemsorganisationen EMC - Energi- och miljöcentrum sin verksamhet efter önskemål från besökarna. Gruppen fick ta del av varför organisationen grundades och hur de arbetar med energi- och miljöfrågor i vardagen. EMC är idag ett nätverk med över 100 medlemsföretag som påverkar det innehåll som EMC levererar. Organisationen erbjuder en rad verktyg för att skapa hållbar och klimatsmart affärs- och verksamhetsutveckling för sina medlemmar.

Representanterna från Aristotelis har nu som ambition att jobba vidare med liknande utmaningar i sin kommun.

Loggor för Prospera och EU interreg
Senast ändrad: 2022-03-31