16 september 2021

Operatörer från Hallandstrafiken utbildas av Robert Engström, Nobina.

Testbädd: Apelviken

Under två veckor i juni fick Varbergare och besökare möjlighet att testa ny teknik på hemmaplan. En självkörande elbuss transporterade nyfikna resenärer mellan Solviken och Surftorget i Apelviken när PAV-projektetet genomförde en pilotkörning i utmanande miljö tillsammans med Nobina och operatörer från Hallandstrafiken.

Varberg växer och förtätas och vi blir allt fler som behöver transportera oss runt om i staden. Samtidigt strävar Varberg mot att utvecklas och växa hållbart och detta ställer krav på att utforska och prova nya medel för hållbara transportlösningar.

PAV handlar om att skapa kunskap kring hur man kan utveckla ett hållbart resande för framtiden.

Genom pilotkörningen i Apelviken fick Varbergs kommun en unik möjlighet att testa och lära hur självkörande och mindre kollektivtrafikenheter kan kombineras med fotgängare och cyklister. Målet var att ta reda på hur en själkörande buss påverkar övriga trafikanter och hur Varbergsbor och besökare uppfattar den här typen av fordon.

Pilotkörningen inleddes med en välbesökt pressträff där bland annat representanter från Nobina, Hallandstrafiken och Varbergs kommun deltog. Det blev ett lyckat genomförande och resulterade i flera inslag i media (TV, tidningar och radio).

Cirka fem timmar per dag trafikerade bussen en sträcka på ca två kilometer utmed Tångkörarvägen - från Solvikens parkering i norr till Surftorget i söder. Vid vändhållplatserna byggdes Covid19-anpassade informationsplatser upp där personal från NOD informerade om PAV-projektet och svarade på frågor om den självkörande bussen.

Under testet visade fordonet upp en del tekniska problem som till stor del berodde på den krävande omgivningen i Apelviken. Det förutspåddes att parkerade bilar, gående och övriga trafikanter skulle vara de största hindren för bussens framfart men det visade sig att vajande strandråg, sandpartiklar och kastvindar var de vanligaste orsakerna till de oplanerade stoppen.

Testkörningen har gett Varbergs kommun värdefull information för det fortsatta utvecklingsarbetet. Förutom insamlande av fakta kring själva fordonet och olika trafiksituationer så möttes personalen på plats av en stor nyfikenhet från allmänheten med närmare 800 personer som provåkte bussen. Kreativiteten var stor bland resenärerna som gärna delade med sig av många intressanta förslag på hur och vart man skulle kunna använda en självkörande buss i Varberg.

Senast ändrad: 2021-09-16