07 mars 2022

Workshop på Impact House

Näringslivs- och destinationskontoret har tillsammans med hamn- och gatuförvaltningen, EMC och Coompanion Halland genomfört en analysworkshop på temat ”Samverkan” på Impact House.

Hur bra är vi kommuntjänstemän på att utveckla saker tillsammans och med andra egentligen? Lyckas vi genomföra samarbeten med näringslivet, och varför blir det bra eller dåligt? Och vad har vi lärt oss av de samverkansprojekt vi ändå genomfört? Och hur kan vi göra det ännu bättre i framtiden? Detta var några av de frågor som diskuterades under workshopen.

”FOG – Friends of Gothenburg Innovation” med Staffan Bolminger i spetsen guidade oss genom workshopen där vi diskuterade hur vi ser på hinder, möjligheter och mönster i samverkansarbetet. Resultatet från dagen kommer bidra till viktig input för de avslutande kapitlen i Metodboken.

Fakta om projektet BAS

Näringslivs- och destinationskontoret på Varbergs kommun arbetar med både kollegor på andra förvaltningar och företag i regionen för att bidra till att Varberg skall växa på ett hållbart sätt.

Mer information om projektet ”BAS – bygga attraktiva samhällen för företag”

Information om allt som är kopplat till att hela Varberg Växer Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2022-03-07