25 november 2021

Hållbarhetsdagen – med samhällshack och cirkularitet på agendan!

Cirkulär ekonomi blir alltmer omdiskuterat både i privat och offentlig sektor då det visat sig ge många fördelar. Både affärsmässigt och för vår planet. På Hållbarhetsdagen Halland 2021 tog gästerna del av inspiration, trender, metoder och möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder.

Att gå från linjära ekonomiska system till ett cirkulärt ekonomiskt system kräver en omställning i hur verksamheter formulerar och genomför sina affärsmodeller, och hur man samverkar för att hitta möjligheter.

Det finns många hinder och begränsningar; lagar och regler men även infrastruktur och processer är idag designade efter ett linjärt system. Detta är utmaningar som behöver hanteras stegvis under lång tid. Men nu finns också enorma möjligheter som inte funnits tidigare, i form av teknisk utveckling och digitalisering. Detta öppnar upp för cirkulära lösningar som vi redan ser goda exempel på i stort och smått.

Idégenerering på Deromes samhällshack

Årets tema ”cirkularitet – för att vi har allt att tjäna på det” gav fler infallsvinklar på vad både kommuner, näringsliv och även privatpersoner kan göra idag för att ställa om till en cirkulär livsstil eller affärsmodell imorgon. Bland annat välkomnade Derome in ett femiotal personer med många olika kompetenser till ett samhällshack med målet om att forma det som ska bli Göinge by i Varberg. Här ska Sveriges största hållbara bostadsområde byggas och syftet med samhällshacket är att skapa nya innovativa lösningar.

Visionsbild över Göinge by


Flera spår att välja på

Hållbarhetsdagen erbjöd flera parallella workshops, både om cirkulära produkter, om hållbar samhällsutveckling och hållbar mobilitet. Under två timmar knådades exempelvis små och stora idéer kring hur Varberg kan erbjuda ställa om till cirkulära projekt och affärsmodeller.

Här arbetar en grupp på Varbergs kommuns workshop om framtidens hållbara mobilitet

Här arbetar en grupp på Varbergs kommuns workshop om framtidens hållbara mobilitet.


Workshopen lockade både gymnasieelever, tjänstemän, företag och konsultorganisationer. En av kommunens ansvariga i mobilitetsfrågor, Max Wehlin, var nöjd med workshopens resultat;

”Kommunen jobbar väldigt mycket med de här frågorna, från flera perspektiv, men vi kan inte skapa alla lösningar själva. Därför är det viktigt att träffa allmänheten, ungdomar, föreningar och företag och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla mer hållbara sätt att ta oss runt i framtiden”

Max Wehlin från Varbergs kommun var med och ledde workshopen.

Max Wehlin från Varbergs kommun var med och ledde workshopen.


Se filmen om Hållbarhetsdagen Länk till annan webbplats.

Fakta om projektet BAS

Näringslivs- och destinationskontoret på Varbergs kommun arbetar med både kollegor på andra förvaltningar och företag i regionen för att bidra till att Varberg skall växa på ett hållbart sätt.

Mer information om projektet ”BAS – bygga attraktiva samhällen för företag”

Information om allt som är kopplat till att hela Varberg Växer Länk till annan webbplats.

3 loggor BAS, Region Halland, Varbergs kommun
Senast ändrad: 2021-11-25