25 november 2020

Från ord till handling – så kan man GÖRA hållbar samhällsutveckling!

När kommunen växer uppstår många utmaningar men också möjligheter i att skapa ett samhälle som blir bättre än någonsin. En hållbar samhällsutveckling som attraherar och skapar en god livsplats men utan att öka koldioxidutsläppen.

Varbergs kommun har ett lokalt Agenda 2030 – ett ramverk som är en översättning av global agenda till lokal målsättning. Där pekas områden ut som är extra viktiga för oss i Varberg att kraftsamla kring, såsom livskraftiga ekosystem, hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle. Agenda 2030 kan ses som världens största behovsinventering och en beställning av förändring och utveckling där alla kan se vad som förväntas att bidra.

Hållbarhetsdagen i Halland 2020

Hållbarhetsdagen i Halland 2020

Men vad betyder dessa ord i praktiken? Hur gör vi hållbar utveckling? Den 11:e november genomfördes två event för att gå till botten med just ”hur”-frågan. För andra året arrangerades Hållbarhetsdagen i Halland Länk till annan webbplats., där årets tema var ”Sanningens år är här – hur får vi hållbarhet att hända?”

"Det finns mycket goda exempel på bra projekt i världen och externa medel att söka för den som lyckas formulera konsortium och gemensamma utmaningar för en hållbar samhällsutveckling" menade Louisa Manse på Vinnova.
"Det finns också många nytänkande sätt att genom ”nudging” påverka människors beteende i en önskvärd riktning" berättade Katharina Paoli från Nudgd.
"Trots att klimatförändringar och globala utmaningar kan ses som nästan outhärdligt stora så finns hopp, om vi arbetar smart och strategiskt tillsammans över gränserna", lyfte Jan Eliasson fram, f.d. vice generalsekreterare på FN och toppdiplomat.

Vad tycker företagen ska prioriteras?

Vad tycker företagen är viktigt för att kunna dra sitt strå till stacken? På eftermiddagen, som ett steg två efter Hållbarhetsdagen, bjöds intresseföreningar, företag och organisationer in för att jobba med kommunens samhällsutvecklingskontor, med hållbarhetsstrateg Sofie Nilsson i spetsen. Syftet var att tanka av dessa deltagare idéer och inspel kring vad kommunen bör lyfta fram i en framtida Energi- och klimatstrategi och vilka element som är avgörande för att främja en både hållbar men också stark näringslivsutveckling i Varberg.

Det tas många bra initiativ just nu

Nu händer det mycket inom hållbarhetsområdet i Varberg. Vi vill lyfta fram tre spännande insatser:

  • Impact House Halland är en ny arena med fysisk placering i centrala Varberg, där olika aktörer skall arbeta med hållbarhetsprojekt tillsammans de kommande åren. Där arbetar man med cirkulär ekonomi, med hållbarhetsbokslut, med samhällsentreprenörer och event såsom Hållbarhetsdagen.
  • Green Week Varberg samlade en rad inspirerande föreläsare och projekt som lockade många deltagare: https://greenweekvarberg.se/ Länk till annan webbplats.
  • Cirkulära kartan i Halland lanserades för att underlätta att identifiera varor och tjänster som bidrar till cirkulär ekonomi. Arbetet har initierats av RISE och kommer förhoppningsvis växa med fler regioner och fler företag.

Impact House

Från vänster; Josefina Sallen RISE, Pär Wiik och Martin Andersson från Varbergs kommun och Christofer Bergenblock, Kommunalråd och kommunens representant i Svenska Ekokommuner.


Här kan du läsa mer om de globala målen: https://www.globalamalen.se/ Länk till annan webbplats.

Satsningen på hållbar samhällsutveckling finansieras av EU-projektet BAS - Bygga attraktiva samhällen för företag. För mer information om projektet, läs här: https://naringsliv.varberg.se/sidor/nods-uppdrag/utvecklingsarbete/projektsidor/bas.html Länk till annan webbplats.

3 loggor BAS, Region Halland, Varbergs kommun
Senast ändrad: 2020-11-25