• Start
  • / Nyheter
  • / Varberg bibehåller en god service till företagen
24 april 2024

Varberg bibehåller en god service till företagen

Idag den 24 april släpptes resultaten för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning “Löpande Insikt”, som visar hur företag upplever de kontakter de har haft med Varbergs kommuns myndighetsutövande avdelningar under 2023.

Totalt har nästan 500 företag svarat på frågor som rör 6 olika myndighetsområden (brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och servering).

Samtliga områden utom serveringstillstånd får ett NKI resultat över 70 på en hundragradig skala där 70 benämns som “högt”.

Det sammanvägda resultatet för 2023, när alla 6 myndighetsområden slås samman, uppgår till 75. De senaste 5 åren har de sammanvägda resultaten varit 72, 74, 76, 77 och nu 75.

Senast ändrad: 2024-04-24