• Start
  • / Nyheter
  • / "Näringslivet i Varberg präglas av hög energi och stark framåtanda"
29 februari 2024

"Näringslivet i Varberg präglas av hög energi och stark framåtanda"

På Varbergsgalan i början av februari kröntes Varbergs Stenfastigheter som vinnare av priset Årets fastighetsägare! Vi har pratat med VD Rickard Borendal för att höra mer om prisets betydelse, framtidstankar och företagsklimat.

Vem är du?

- Jag har sedan årsskiftet efterträtt Anders Gidefjord som VD för Stenfastigheter. Har dessförinnan haft rollen som ekonomichef på bolaget i drygt 10 år. Anders som grundade bolaget tillsammans med sin bror Björn år 1995 har nu efter 29 år som VD trappat ner sin operativa roll och övergått i mer rådgivande funktion. Stenfastigheter driver verksamhet i Varberg, Falkenberg och Storgöteborg där vi har ca 1 100 lägenheter och ett tjugotal kommersiella fastigheter. Vi är 28 anställda med lokal förvaltningsorganisation i Varberg, Falkenberg och Göteborg.

Vad betyder priset för dig?

- Känslomässigt väldigt roligt att efter nästan 30 års gnetande i stort och smått uppmärksammas och uppskattas. Kvitto för våra duktiga kollegor som varje dag hängivet engagerar sig för att uppfylla och förhoppningsvis överträffa våra kunders förväntningar. Rent affärsmässigt så blir utmärkelsen en förstärkning i vår strävan att gentemot alla intressenter uppfattas som en professionell och pålitlig part.

Vad är ditt mål och vision för din verksamhet i framtiden?

- Vi har ett långsiktigt ägarperspektiv på vår verksamhet där målet är att med försiktigt risktagande fortsätta växa och utvecklas på de orter vi är verksamma. Med tanke på att vi inte kan flytta våra hus så är vi ytterst angelägna om att på olika sätt bidra till att orterna i sig utvecklas i positiv riktning. Oavsett hur man väljer att definiera begreppet urbanisering så har den bara börjat. Jag är helt övertygad om att kommunerna Varberg, Falkenberg och Göteborg har extremt goda framtidsutsikter! Där vill vi vara med och ta ansvar och bidra i utvecklingen av nya bostäder och nya lokaletableringar. Vi har drygt 500 stycken boende i våra lägenheter i Varberg och drygt 50 stycken företag som hyresgäster i Varberg, vilket innebär att Stenfastigheter både direkt och indirekt starkt bidrar till kommunens skattebas.

Hur tycker du att företagsklimatet i Varberg är?

- Min bild är att näringslivet i Varberg präglas av hög energi och stark framåtanda där man lokalpatriotiskt värnar samarbete. Eventuella utmaningar i relationer med kommunen hänförs huvudsakligen till regionens starka tillväxt som föranleder mindre benägenhet till konstruktivt samarbete.

Rolig fakta

- Vi har en självspelande flygel på kontoret som skänker anställda och kunder glädje varje dag. Tyvärr är övrig verksamhet inte lika självspelande...

 

Motivering till priset

"Årets fastighetsägare i Varberg prioriterar långsiktig hållbarhet och arbetar målmedvetet för att ständigt förbättra förvaltningen, trivseln och tryggheten i och kring fastigheterna.

Man har en föredömlig lokal närvaro och kontinuerlig väldokumenterad dialog och kontakt med hyresgästerna. Man förvärvar gärna kulturfastigheter och vårdar dem med stor stolthet och omsorg. Genom att utveckla och förvalta gedigna och välbyggda hus skapar man stora samhällsvärden i Varberg, nu och i framtiden! 

Vinnare av Årets Fastighetsägare är Varbergs Stenfastigheter!"

Man som håller i blombukett och ett diplom.
Senast ändrad: 2024-02-29