24 oktober 2023

Derome samverkar med skolan

Ett bra sätt att inspirera morgondagens potentiella medarbetare samtidigt som man ger elever en inblick i det kommande arbetslivet, är att engagera sig som SKAL-företag i Varbergs kommun. Ett av många dedikerade företag är Derome som värdesätter att få möta elever i ett tidigt skede för att väcka deras intresse för olika verksamheter och karriärsmöjligheter. Vi har träffat Lisa Larsson som är HR-kommunikatör och arbetat med SKAL hos Derome sedan 2017.

Vilka är ni?

- Allt började 1946 när Karl Andersson investerade alla sina besparingar i en liten bysåg i Derome. Därefter har den andra och tredje generationen ägare genom en stark entreprenörsanda tagit Derome från bysåg till Sveriges största familjeägda träindustri. Idag arbetar vi för att förenkla kundens vardag genom att utveckla kedjan från skog till färdigt hus. Kedjan är unik och innefattar skoglig verksamhet, sågverk, bygg- och industrihandlar, maskinuthyrning och logistiklösningar. Vi producerar emballage, takstolar och utvecklar allt från småhus till stora bostadsområden.

Varför har ni valt att vara ett SKAL-företag i Varberg?

- Vi vill vara med och utveckla samhället och det gör vi genom att engagera oss, på flera olika sätt. Vi tror att det är viktigt att skapa broar mellan näringslivet och utbildningsväsendet, något vi får möjlighet till som SKAL-företag.

Vilket värde ser ni av att möta unga elever i ett tidigt skede under deras skolår?

- Att möta unga elever i ett tidigt skede ger oss möjlighet att väcka deras intresse för yrken inom hela vår värdekedja, från skog till färdigt hus. Vi kan presentera olika karriärsmöjligheter och ge dem en inblick i vår verksamhet. På så sätt kan vi väcka en nyfikenhet för Derome redan bland morgondagens potentiella medarbetare.

Vad är er mål och vision för er verksamhets utveckling i framtiden?

- Som familjeföretag bestämmer vi själva vilken framtid vi vill investera i. Därför prioriterar vi att återinvestera i vår verksamhet för att kunna utveckla medarbetare, produktion och affärserbjudanden på nya marknader. Att tänka långsiktigt präglar Derome, vilket vi vill ska återspeglas i affärsrelationer, investeringar och företagskultur.

Rolig fakta om Derome

- I tuff konkurrens med duktiga entreprenörer från hela landet vann Derome priset som Årets Företagare 2022.

- Trä är en förnybar råvara som binder koldioxid i takt med att skogen växer.

- För varje träd vi avverkar planterar vi flera nya.

- Vi har aldrig haft så mycket skog i Sverige som nu; skogen växer med 120 miljoner skogskubikmeter per år.

- Vi bidrog till 2 000 nya hem runtom i Sverige under 2022.

- Det som inte blir till brädor och plankor i våra sågverk blir istället till biobränsle.

- 82 procent av alla leveranser med våra egna fordon har skett med fossilfria drivmedel under 2022.

Samarbetet mellan skola och näringsliv

Malin Wallman och Viktoria Struxsjö är skola-arbetslivsutvecklare i Varbergs kommun där de jobbar med att stärka samarbetet mellan näringslivet och skolan idag. Ett samarbete som bidrar till att göra det lättare för unga människor inför sina framtida val av studier och yrkesval. Något som också ger ringar på vattnet för kompetensförsörjningen i företagen. Här svarar de på några frågor om hur det funkar att vara SKAL-företag i Varbergs kommun.

Vad innebär det att vara ett SKAL-företag?

- Att vara ett SKAL-företag innebär att ditt företag har en eller flera skolor som du samarbetar nära med i årskurserna 2, 5 och 7. Du har tillsammans med lärare planerat för vad aktiviteterna i de olika årskurserna ska innehålla och när under skolans läsår de ska genomföras. Exempelvis kan en butiksvandring bland frukt och grönt i hos ett företag vara en aktivitet i en årskurs, och massatillverkning en annan aktivitet i ett annat SKAL-företags samarbete. I Varberg har SKAL-företagen en bredd av yrkestitlar i den ”egna löneslistan”, och kan på så sätt visa elever att det går alldeles utmärkt att exempelvis göra karriär inom ett och samma företag.

SKAL-samarbeten är frivilliga för företag att vara med i, det finns inga skriftliga avtal eller ekonomiska förtjänster i samarbetet, däremot en möjlighet att du som företag kan arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning och återkommande möta potentiella, framtida medarbetare. Men, SKAL är mer än ”bara” ett studiebesök – SKAL ger eleverna en förståelse för hur skolans olika ämnen kan användas på en arbetsplats och ge eleverna motivation för lärande, vidare studier och framtida yrkesval.

Om jag som läser artikeln också vill vara ett SKAL-företag, vad gör jag då?

- Då hör du av dig till Malin Wallman och Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare i Varbergs kommun. Vi söker alltid efter goda företag som förebilder för elever och företag som kan axla ett SKAL-samarbete. Varberg växer som bekant, och vi får fler och fler elever i den kommunala grundskolan och det byggs fler och fler skolor.

Hur arbetar kommunen med näringslivet?

- Kommunen i stort samarbetar både bra och smart med näringslivet, om du frågar oss. Vad gäller vår egen förvaltning, förskole- och grundskoleförvaltningen, så är det faktiskt så att vi är ”bäst i klassen” nationellt sett. Många kommuner har tagit efter Varbergs arbetssätt med bland annat SKAL och PRAO och det visar kanske att det vi gör i Varberg både är hållbart, meningsfullt för elever och företag samt har effekt för det skolan benämner som valkompetens. Just PRAO är Varbergs kommun lite markbrytare för då kommunen som arbetsgivare tar emot alla elever i årskurs 8 från de kommunala skolorna på PRAO. Föredömligt, om vi får skryta!

Senast ändrad: 2023-10-24