• Start
  • / Nyheter
  • / Campus Varberg – ett lärcentra med många syften
26 juni 2023

Foto: Natalie Greppi

Campus Varberg – ett lärcentra med många syften

Under 20 år har Campus Varberg varit en viktig mötesplats, motor och mäklare för näringslivet. Med såväl högskoleutbildningar som YH-utbildningar erbjuds möjligheter för både utbildning och kompetensförsörjning.

Under 2023 fyller Campus Varberg 20 år och inte minst under det senaste decenniet har lärcentrat vuxit mycket och nästan tredubblat sina platser. För de som väljer att läsa vid Campus Varberg är utsikterna goda till en anställning direkt efter avslutad utbildning.
– Vi erbjuder egna YH-utbildningar vars själva existens utgörs i att det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden – det är ett krav för att en YH-utbildning överhuvudtaget ska finnas. Ser man till de utbildningarna har alla som klarar utbildningen en jättechans att få en anställning om de själva vill fortsätta inom den bransch man utbildat sig inom. Sedan har vi också samarbeten med högskolor och universitet och faciliterar och erbjuder deras utbildningar på plats i Varberg eller via distans, säger Tobias Ramstedt som är förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen på Varbergs kommun.

Campus Varberg är Hallands största lärcentrum för YH-utbildningar och har haft en stor roll i att säkra kompetens till näringslivet både i Varberg och i regionen.
– Utbildningarna är utformade efter behovet främst kring Varberg, men även utifrån ett större regionalt perspektiv samt nationellt.

På Campus Varberg finns också Alexanderssoninstitutet vars syfte är att driva efterfrågad utveckling.
– Där skapar vi projekt som syftar till att driva och bistå utvecklingen i hela regionen. Bland annat anordnas Halland Tech Week varje oktober. Campus Varberg har tre uppdrag och det är att fungera som mötesplats, vara en mäklare av utbildningar och vara en motor inom regional utveckling. Alexanderssoninstitutet svarar därmed upp mot det sistnämnda, framför allt, säger Tobias.

Vad betyder Campus Varberg som helhet för Varberg?
– Först och främst betyder det mycket för invånarna i Varberg att det finns tillgång till högre utbildning inom kommunen; vill man utbilda sig ska man kunna göra det utan att lämna kommunen. Men det skapar också en attraktivitet gentemot nya medborgare och bidrar till att företag vill etablera sig här för att de ser att det finns tillgänglig kompetens, sammanfattar Tobias Ramstedt.

Senast ändrad: 2023-06-26