19 juni 2023

Releasefest för rapport om tech-mecka.

Satsning på tech i Varberg

Varberg visade sig från sin allra bästa sida när det var dags för releasefest för rapporten ”Varberg – leva lokalt, jobba globalt” – om framtidens techmecka”. Med syfte att stärka och utveckla Varbergs tech-scen har kommunen och näringslivet sedan ett år tillbaka arbetat fram ett underlag med nuläge, omvärldsbevakning, intervjuer, målbild och handlingsplan.

Bild på framsidan av rapporten med ett surfsegel.

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Pusselbitar för nästa steg

Alexandersoninstitutet har i flera år arbetat med att stärka innovations- och konkurrens­kraften hos näringslivet genom bland annat datalabb och eventet Halland Tech Week . Utmaningarna och möjligheterna är många, vilket sammanfattas i rapporten.

Några av de pusselbitar man identifierat som viktiga för en starkare techscen:

- bygga ett tydligare kluster för ökat samarbete, tillväxt och innovation.

- skapa platser/arenor för teknikbaserat entreprenörskap.

- stärka Varbergs varumärke kopplat till kunskapsintensiva näringar så som tech.

- arbeta med kompetensförsörjningen genom ett stort utbildningsutbud och lokala förebilder som inspirerar de unga till en karriär inom branschen.

Ett fortsatt attraktivt Varberg

Varberg har en lovande framtid med stadig tillväxt och ett bra företagsklimat. För att fortsätta attrahera människor och företag med kompetens och kreativitet behövs ytterligare satsningar på bred front. Och tech ligger rätt i tiden.

Traditionella företag behöver ökad kunskap om teknisk utveckling och digital innovation. Detta görs genom att arbeta för ett aktivt nätverk med många engagerade personer och ett framtida tech-hus där branscher kan mötas och utveckla nya produkter och tjänster tillsammans. Målet är att Varberg skall erbjuda en sådan plats, där nya tech-bolag kan se dagens ljus, och fler människor kan ta del av livsplatsen Varberg, med världen som marknad.

Läs rapporten här (adobe-länk) Länk till annan webbplats.

Läs mer om satsningen hos Alexandersoninstitutet Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2023-06-19