• Start
  • / Nyheter
  • / Samarbete och dialog en nyckel för Södra
02 maj 2023

Fotograf Fredrik Syrén

Samarbete och dialog en nyckel för Södra

Den internationella skogsindustrikoncernen och tillika skogsägarföreningen Södra har en lång tradition på Värö i Varbergs kommun. Som en av kommunens största arbetsgivare har en närhet till bland annat kommunen varit viktig.

Catrin Gustavsson är affärsområdeschef för den del av Södra som kallas Innovation, med uppdrag att hitta nya och ännu bättre sätt att ta tillvara på skogen från alla 52 000 familjeskogsbruk som är medlemmar i Södra.

– Allt vi gör handlar om att skapa mesta möjliga värde av varje träfiber – både för Södras medlemmar och samhället i stort. I dag blir våra medlemmars skogar förnybara produkter inom trä, massa, byggsystem, flytande bioprodukter och energi. Detta stöttar samhällets gröna omställning, men trädets möjligheter är oändliga och därför jobbar vi hårt med att hela tiden utveckla hur råvaran används för största möjliga nytta, berättar hon.

Vid kombinatet på Värö finns flera olika verksamheter: pappersmassabruk, sågverk, skoglig verksamhet och så affärsområdet för innovation inklusive ny fabrik för korslimmat trä. Ända sedan 1972 har det funnits produktion på området i Södras regi och Varberg finns därmed i koncernens DNA.

– Totalt är vi omkring 700 anställda på Värö och för oss är Varberg en väldigt viktig stad. Det finns många saker att lyfta, däribland det geografiska läget. Vi har nära ut till E6:an och Varbergs hamn, nära till Landvetter och dessutom bra tågförbindelser. Detta gör att logistik och transporter fungerar väldigt bra och underlättar för vår verksamhet, säger Catrin.

Tack vare sin långa tradition i kommunen har det också byggts upp ett gott samarbete med flera olika instanser.

– Företagsklimatet i Varberg är väldigt bra och för oss som en stor arbetsgivare i kommunen är det viktigt. Vi har en kreativ och bra dialog med både kommunen och Länsstyrelsen, bland annat när det gäller tillstånd för vidareutveckling på vårt område i Värö. Det har byggts upp ett förtroende genom åren och vi kan på så sätt informera varandra i förväg kring kommande förändringar eller liknande. Det finns ett givande och ett tagande mellan våra olika organisationer hela tiden.

För en arbetsgivare av Södras storlek är även kompetensförsörjningen viktig, och dessutom krävs en enorm bredd i kompetensen.

– På ett kombinat som vi är här ute så är behovet stort av många olika typer av kompetens. Vi behöver mekaniker, elektriker och automationsingenjörer, men även sådant som specialister till vår innovationsavdelning. Det innebär att det finns en väldig bredd som vi måste fylla. För oss har det fungerat relativt bra att hitta rätt kompetens tack vare att vi har en närhet till både universitet och högskolor, samt att vi har ett nära samarbete med skolor i Varberg och är engagerade i YH-utbildningarna vid Campus Varberg, säger Catrin.

Och just kompetensbehovet tycks aldrig sina för Södra i stort eller för affärsområdet som är fokuserat på innovation. Det pågår ständigt ett stort utvecklingsarbete för att hitta nya vägar för att få ut så mycket som möjligt av skogen. Bland annat har Södra byggt en ny fabrik för korslimmat trä som konstruktionsmaterial och ett stort arbete läggs ner för att skapa mervärde för träbaserade produkter i ett cirkulärt flöde. Ett sådant exempel är det världsunika konceptet OnceMore.

– Återanvändning och cirkulära affärsmodeller är en viktig del för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga i framtiden. OnceMore är ett gott exempel på en sådan innovation. Det handlar om att vi skapar en textilmassa av vår råvara genom att blanda i gammal textil med träflis. Det som kommer ut är råvarumaterial för att sedan skapa nya textiler till klädindustrin. Just OnceMore är ett exempel på hur träråvaran kan fylla ett oväntat värde och detta är vår mission att fortsätta utveckla, avslutar Catrin Gustavsson.

Senast ändrad: 2023-05-02