• Start
  • / Nyheter
  • / Kundresan 2022 - Mot ett bättre företagsklimat!
12 oktober 2022

Kundresan 2022 - Mot ett bättre företagsklimat!

2022 års Kundresa samlade 240 kollegor från olika förvaltningar i Varbergs kommun för att gemensamt arbeta för att förbättra företagsklimatet.

År 2017 genomfördes första Kundresan tillsammans med kommunens medarbetare. Då såg situationen helt annorlunda ut. Företagen gav kommunen väldigt låga betyg kring hur det var att driva företag i kommunen. Sen dess har företagens syn på företagsklimatet i Varberg förbättrats år från till år vilket gör att 2022 har vi kommit en god bit på vägen. Kommunstyrelsen satte 2022 till extra medel för att fortsätta arbetet mot ett ännu bättre företagsklimat, för att hålla i den positiva trenden och fortsätta utvecklingsarbetet. Kundresan är ett resultat av den satsningen.

Martin Andersson, Näringslivsdirektör och Carl Bartler, Kommundirektör inledde dessa dagar med en kort resumé och beskrivning av näringslivsfrågorna och företagsklimatet i Varberg.

Sedan fick deltagarna möjlighet att lyssna på Elin Algesten och Anna Theander från HRTWRK som föreläste om samverkan och ett lotsande förhållningssätt. De berättade hur vi kan sätta oss i kundens skor, vara tillgängliga för dem vi är till för och hur vi kan ta ansvar för att lotsa till rätt funktion i vår organisation. Vi uppfattas nästan alltid som en kommun oavsett på vilken avdelning vi arbetar och behöver därför också agera som en kommun. För att bli bra på det behöver vi vara nyfikna på varandra och använda de verktyg vi har för att bli effektiva.

En höjdpunkt under dagen var när alla deltagare fick inspireras av goda exempel från olika avdelningar i kommunen.

Olof Johansson, Annika Zikovic och Lena Holm från ekonomikontoret och Åsa Åkesson från Näringslivs- och destinationskontoret berättade om hur de arbetat med upphandlingsdialogen. Ett sätt att hjälpa företagen att upphandla med kommunen.

Joakim Dissler från Serviceförvaltningen berättade om hur Varberg Direkt jobbar med service för våra invånare och företag.

Maria Björcke och Susanne Apelqvist från Socialförvaltningen berättade om deras positiva och framgångsrika team som jobbar med serveringstillstånd.

Katarina Leo från Hamn och gatuförvaltningen och Joakim Nilsson från Näringslivs- och destinationskontoret berättade mer om hur effektivt de kan hjälpa företag att hitta rätt bland tillstånd genom en väg in - Företagslotsen.

Liridon Haxhimustafa, Tobias Karlsson Bosevik, Emma Johansson och Liza Nilsson från Stadsbyggnadskontoret berättade om deras nya företagsgrupp inom bygglovsavdelningen som jobbar specifikt med att hjälpa företagen med bygglov.

Annika Sellstedt, Josefin Karlsson och Liam Thoong från Miljö och hälsoskyddsförvaltningen berättade om sina bemötandeutbildningar som gjort dem mer framgångsrika i sina möten med kunder.

Det var två inspirerande dagar där förhoppningen är att våra medarbetare i Varbergs kommun tar med sig någon del i sitt fortsatta utvecklingsarbete för ett ännu bättre företagsklimat!

Senast ändrad: 2022-10-12