Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / Varberg klättrar när företagsklimatet i Sverige rankas
22 september 2021

Varberg klättrar när företagsklimatet i Sverige rankas

Svenskt Näringslivs årliga ranking för hur Sveriges kommuner lyckats i företagsklimatet har släppts! Varberg tar ytterligare ett kliv uppåt i rankingen för femte året i rad. Från plats 60 finns det fortfarande förbättringsområden men trenden pekar fortsatt åt rätt håll.

Svenskt Näringslivs ranking är en attitydundersökning bland de företag som är medlemmar vilken visar hur de upplever företagsklimatet i sin kommun. Detta ger en temperaturmätare på företagens attityd till företagsklimatet i Varberg i relation till övriga Sverige.

De senaste åren har Varbergs kommun jobbat aktivt med frågor som rör bemötande, digitalisering av tjänster och handläggningstider. Företagen anser att man har en bättre dialog med kommunen idag och det är ett betyg som ökat de senaste åren sedan kommunen påbörjade sin satsning på företagsklimatet.

- Det är glädjande att vårt målinriktade näringslivsarbete i kommunen ger resultat säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

- I rankingen så ser vi att företagens upplevelse av politikens, tjänstemännens och allmänhetens attityder till företagen förbättras. Det tillsammans med att upplevelsen av servicen och bemötandet ökar ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg säger Martin Andersson, Näringslivsdirektör i Varbergs kommun.

En fråga som är ny i mätningen är frågan kring brottslighet och otrygghet som visar på att flertalet företag påverkas negativt av detta. Frågan kommer därför få ett extra fokus framöver.

Det går bra för många av Varbergs företag och de trivs med Varberg som sin plats att verka på, vilket är en förutsättning för att locka fler verksamheter att etablera sig i Varberg. Detta är en mycket positiv del i ett gott företagsklimat.

Läs mer om resultatet: https://www.foretagsklimat.se/varberg Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2021-10-06