19 februari 2021

Skyltfönster med handel genom tiderna

I höstas gjorde vi 140 besök hos företag i stadskärnan där många efterfrågade en satsning på att skapa liv i de tomma skyltfönster som finns. I första steget gjordes en julskyltning som fick mycket positiv respons av både invånare, handlare och övrigt näringsliv. Nu gör vi nästa satsning i Nilssons Shoes gamla lokal, där temat är; Varbergs handel genom tiderna!

I de olika fönster som vetter ut mot Drottninggatan presenteras handeln i fyra olika steg. I det första fönstret visas sekelskifte 1800- och 1900-tal, i det andra 1950, 60-, och 70-tal, i det tredje nutid och i det fjärde framtid.

I samarbetet med elva olika aktörer har skyltfönstrenas utformning gjorts möjlig. Vi har fått ekonomiskt stöd av Varberg Handel, hjälp med rekvisita från affärer i stan, Marinmuseet och Hallands kulturhistoriska museum. Lokalhistorikern Peter Börjesson har bidragit med berättelser och texter. I framtidsfönstret visar vi med hjälp av Vertiseit på hur framtidens handel kan se ut och hur man stärker kundmötet genom digitala lösningar.

Om lokalen inte blir uthyrd innan dess så kommer utställningen att finnas kvar till april. Helst vill vi såklart att lokalerna i stadskärnan blir uthyrda och om det händer så finns möjligheten att flytta delar av utställningen till andra fönster.

- Just nu är det fler lokaler som försvinner från Lokalguiden än vad som läggs till vilket känns positivt. Säger Elisabeth Welzenbach hos NOD som bland annat arbetar med att förmedla lediga lokaler.

Läs mer om satsningen i Hallands Nyheter Länk till annan webbplats.

Samarbetspartners: Näringslivs- och destinationskontoret, Varberg Handel, Vertiseit, Marinmuseet, Hallands Kulturhistoriska Museum, Peter Börjesson, Blomsterdekoratören, Wonder, Anderbergs skor Hire Sound och Rydholms Fastighets AB.

Skyltfönster med handelstema
Senast ändrad: 2021-02-19