• Start
  • / Nyheter
  • / Digital utbildning - ett steg mot ett bättre företagsklimat
30 oktober 2020
Martin Andersson, Näringslivsdirektör

- Att jobba mot ett bättre företagsklimat innebär insatser på många fronter samtidigt, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör.

Digital utbildning - ett steg mot ett bättre företagsklimat

Nu satsar Region Halland på Företagssupport, en ny digital inspirationsutbildning. Syftet är att tjänstepersoner genom bättre service och bemötande ska bidra till ett bättre företagsklimat.

Utbildningen Företagssupport består av kortare filmer, uppföljande diskussioner och temperaturmätare. Tanken är att den ska ge medarbetarna en större förståelse för vad ett gott företagsklimat betyder för kommunen. Utbildningen fungerar också som en introduktion för nyanställda. Men framför allt visar den hur man som enskild tjänsteperson kan bli bättre på service och bemötande i kontakterna med näringslivet.

- Det här är steg av många i det långsiktiga arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör. Goda relationer med näringslivet är grundläggande för vårt arbete och vi vill alltid erbjuda ett gott bemötande.

Positivt för företagen

I Varbergs kommun kan alla kommunanställda som har kontakter med näringslivet deltaga. Utbildningen samordnas av NOD som ligger bakom några av filmerna, en av dem i samarbete med Företagarna Varberg.

- Ett initiativ som skapar förståelse och bättre förutsättningar för oss företagare, säger Louise Lejestrand, ordförande i Företagarna Varberg. Vårt fokus är att driva affärer och skapa arbetstillfällen, då är det viktigt att vi får rätt information och har bra relationer med kommunens tjänstepersoner.

Samarbete mellan halländska kommuner

Företagssupport finansieras av Region Halland i ett projekt där samtliga halländska kommuner ingår.

- Vi hoppas att det ska ge effekter på hur organisationerna arbetar med näringslivet, till exempel vad gäller tillstånd, säger Ann-Mari Bartholdsson, verksamhetschef på Region Halland. Alla kommuner arbetar på olika sätt med sitt företagsklimat. Men de har likartade utmaningar, och samarbete betyder delad kunskap och erfarenhet – vi blir effektivare och smartare tillsammans.

Senast ändrad: 2020-11-16