19 oktober 2020

Stadskärnan - ingen ”one man show”

Under hösten besökte Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) 145 företag i Varbergs stadskärna. Det primära syftet var att skapa nya relationer och upprätta kontakter med fler driftiga företag från kommunens sida i staden. Syfte nummer två var att bjuda in engagerade personer till två dialogkvällar om hur man tillsammans kan skapa en levande stadskärna med ett flöde av människor.

Kollage från powerpoint hur man arbetar med stadskärnan

Viktiga delar för en framgångsrik stadskärna.

Hela 57 företag var med på dialogmötena den 13:e och 14:e oktober på Varbergs Stadshotell, och bidrog med mycket idéer och inspel. NOD inledde kvällen med en omvärldsbevakning över konsumtionstrender i stadskärnor för att sedan berätta om vilka utmaningar som råder och vilka aktiviteter och satsningar som är på gång från kommunens sida kommande halvår.

Vi på kommunen vill göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadskärna för näringsliv och besökare. Men för att lyckas utveckla Varberg måste fler hjälpa till, det är ingen one-man-show.” Menar Elisabeth Welzenbach, projektledare på NOD.

Vad som lyftes fram från företagarna som viktiga områden för fortsatt utveckling av stadskärnan är att göra bra saker med de tillfälligt tomma skyltfönstren, att skapa en större sammanhållning inom staden med gemensamma handla-lokalt-kampanjer och fortsatt fokus på att skapa aktiviteter och events tillsammans i stadsrummet.

Per Hernqvist och Elisabeth Welzenbach diskuterar framgångsfaktorer för Varbergs Optik

Per Hernqvist och Elisabeth Welzenbach.

Vi har många parallella satsningar på gång som mottogs väl under våra två dialogkvällar”, berättar Elisabeth.

”Det var glädjande att se hur flera företagare spontant uttryckte viljan att kroka arm med andra och göra gemensamma aktiviteter i centrum i framtiden. Det är stort!
”.Nu fortsätter arbetet med stadskärnan och ambitionen är att bidra till både kort- och långsiktiga resultat och effekter.

Vi har all anledning att lägga ner tid och kraft på handel och företagande i centrum eftersom det bidrar till hela kommunens attraktivitet och välmående. Vi ser hur väl företagsnätverken organiserat sig och skapat framgångsrika samarbeten på landsbygden, och nu hoppas vi att företagen i centrum gör sin grej och lyfter innerstaden tillsammans”, berättar Elisabeth.

Lite kuriosa om Varbergs stadskärna:

- Har legat på flera olika geografiska platser de senaste 1000 åren.

- Har idag 249 butiker.

- Beskrivs ofta som en stadskärna med charm och variation.

- 2016 vann Varberg ”Årets stadskärna”.

- Ståtar med Sveriges tredje största torg.

Fakta om BAS-projektet

Nysatsningen på en hållbar och attraktiv stadskärna finansieras av EU-projektet BAS - Bygga attraktiva samhällen för företag. För mer information om projektet, läs här: https://naringsliv.varberg.se/sidor/nods-uppdrag/utvecklingsarbete/projektsidor/bas.html Länk till annan webbplats.

3 loggor BAS, Region Halland, Varbergs kommun
Senast ändrad: 2020-10-20