09 september 2020

Kreativitet under byggtiden!

Ingen har missat att Varberg befinner sig i en stor omvandling. Stora delar av centrala Varberg påverkas av stadsutvecklingsprojekt som på sikt förstärker stadens position som attraktiv boplats och kreativ mittpunkt. Men när kopplas människorna in?

En kreativ byggtid

Hur kan befintligt näringsliv och befolkning få delta i och uppleva de offentliga rummen redan under byggtiden? Detta har flera förvaltningar på Varbergs kommun funderat på. Staden kommer att präglas av en rad stora byggprojekt under ett årtionde framåt, en resa som kan ge staden många fördelar i framtiden, men som också skapar utmaningar under byggtiden.

Redan 2018 arrangerades Varberg Sessions #2, ett samhällsutvecklingsevent där just ”skapa stad” var temat. Här väcktes intresset till liv hos flera medarbetare, att även i Varberg addera kreativitet under byggtiden. Att samverka med näringslivet för att byggtiden ska upplevas som inbjudande, inspirerande och accepterad.

Platser testas och utmanas

Drönarbild över Hertiginnan Ingeborgs torg

Först ut att testas blev den södra delen av det kommande området Västerport där Hertiginnan Ingeborgs torg ska anläggas inom en femårsperiod. Tack vare en byggpaus under semestern kunde platsen tas i anspråk redan från start. En tillfällig pop up-mötesplats erbjöds till Varbergarna under 6 veckor.

Ingeborgs torg gick från att vara en otillgänglig asfalterad ödslig yta, till att bjuda på street basket, skaterails, utkikstorn, viloplatser och food trucks. Detta som en temporär installation för att låta Varbergsbor ”känna på” platsen.

Nyfikna kunde ta del av information om Västerport genom skyltar på området. Glädjande nog hakade näringslivet på pop up-aktiviteten och etablerade tillfälliga paddelbanor, vilket lockade fler målgrupper ner till området.

Kika hur det såg ut på Ingeborgs torg i somras:


Vad händer sen?

Näringslivs- och destinationskontoret NOD arbetar nu i nära samarbete med avdelningen Offentliga Rummet för att synka satsningarna på en kreativ byggtid. Det är fler platser i Varberg som ska utmanas och testas framöver, och det råder inget tvivel om att ett agilt och inkluderande arbetssätt är vad som krävs för att staden ska utvecklas på bästa sätt. Vilka områden som står på tur vill man inte avslöja just nu:

- Vi jobbar redan för fullt med nästa plats inom ramen för KUB – kreativitet under byggtiden, berättar Carolina Arvidsson, projektkoordinator på NOD. Men det är en satsning på gång som kan få både ett och annat ögonbryn att höjas. Vi hoppas på positiva reaktioner! Vi har näringslivet i åtanke och försöker hela tiden tänka att insatserna ska göra platsen mer attraktiv.

Ingen mindre än Hertiginnan Ingeborg själv invigde torget under sommaren:


Kort fakta om KUB:

Det kommunövergripande nätverket KUB – Kreativitet under byggtiden drog igång under ledning av Näringslivs- och destinationskontoret NOD. Under de senaste tre åren har KUB involverat inte mindre än 16 avdelningar i idégenerering och kunskapsutbyte. Idag, tre år senare, löper flera projekt parallellt både på Hamn- och gatuförvaltningen och Näringslivs- och destinationskontoret som tillsammans genomför popup-aktiviteter i staden.

Aktiviteterna på Ingeborgs torg finansieras av EU-projektet BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag, av Offentliga rummets projekt ”Attraktivt platsskapande under byggtiden” och NW Event med partners som bistod med Paddelbanor på platsen.

Läs mer om BAS-projektet här Länk till annan webbplats.

Loggor för BAS-projektet
Senast ändrad: 2020-09-09