• Start
  • / Nyheter
  • / Ungdomarna tävlar med idéer om en framtida stadskärna!
05 juni 2020

Ungdomarna tävlar med idéer om en framtida stadskärna!

Det är mycket som händer i Varbergs stad och ett intensivt arbete pågår med att göra stadskärnan till den bästa. Viktiga för arbetet är att tänka hållbarhet; ekonomisk, social och ekologisk. Människor skall må bra av att vara på västkustens kreativa mittpunkt. Under våren har tredjeårs-elever på Samhällsprogrammets beteendeinrikting arbetat med att ta fram nio förslag på vad unga vill se mer av i staden.

Uppdraget fick de av NOD, Näringslivs- och destinationskontoret som en del i en generell satsning på en attraktiv stad.

Ungas tankar viktiga för kommunen

I maj samlades ett gäng kommuntjänstemän för att under en timme agera jury i PS-elevernas tävling om kreativa stadsutvecklingsprojekt. Juryns uppgift var att lyssna och ta del av tävlingsbidrag från fem engagerade elevgrupper.

PS-gymnasiet arbetar mycket med samverkan mellan elever och omvärld inom ramen för utbildningarna. När Sara Kuylenstierna, lärare på samhällsprogrammet hörde av sig till Louise Wallmander på Näringslivs- och destinationskontoret med frågan om att ge elever ett case under våren nappade Louise direkt. Just nu jobbar kommunen på flera håll med barndialoger för att få med barnens perspektiv och förutsättningar i planeringen av ett växande stad.

- Vi försöker arbeta mer aktivt med social hållbarhet i alla våra projekt. Det handlar både om att öka samverkan med olika målgrupper men också att skapa arbetssätt och modeller i linje med barnkonventionens riktlinjer. Vi ser samarbetet med dessa tonåringar som otroligt värdefullt eftersom det är för dem vi utvecklar staden. De är framtiden och deras behov är i fokus, säger Louise Wallmander.

Utveckling av platser från ungdomars perspektiv

Gymnasieeleverna redovisade sina projekt via länk inför en förväntansfull jury vars medlemmar arbetar med just samhällsutveckling på olika sätt. De platser eleverna valt att jobba med var torget, stenbrottet, järnvägsspåren och Brännvinsringen utanför Varberg Direkt och komedianten. Utifrån hållbarhetsperspektiv visade eleverna konkreta idéer som de skulle vilja se utvecklas i ett framtida Varberg, och fler idéer var extra intressanta för exempelvis jurymedlemmen Katarina Leo som till vardags arbetar med just platsutveckling;

- Det var väldigt intressant att se hur denna målgrupp ser på våra offentliga platser i staden och vilka kvalitéer de tyckte saknades och behövde tillföras till platserna. Bland annat kunde man se att alla förslagen såg ett värde i gröna, trygga miljöer där alla ska ha en möjlighet att mötas”, säger Katarina.

Juryn

Juryn består av Stadsarkitekt Maria Söderlund, Destinationsutvecklare Magnus Thomson, Utvecklare offentlig plats Katarina Leo, Kulturgeograf Lina Persson och projektledare Impact House Halland Christian Frick.

Grönska och hållbart resande var genomgående i samtliga bidrag och det är tydligt att ungdomarna värnar ”det sköna hänget” och att mixa det gamla med nytt på ett hållbart sätt. Det bidrag som vann pris för bästa utvecklingsförslag var en omarbetning av platsen Brännvinsringen där en grupp killar fått med barnperspektiv, kultur, vacker miljö och funktion på ett smart och kreativt sätt.

Katarina Leo förklarar varför juryn föll för bidraget;

- Förslaget var kreativt, genomarbetat och genomförbart. De hade tittat på platsen i sitt sammanhang, hur den låg kopplat till centrum, Komedianten, den nya stationen och västerport. De hade identifierat en plats som idag inte är så välbesökt men genom att addera till kvaliteter som belysning, olika typer av sittplatser, konst och cykeluthyrning hittat en väldigt fin inramning till platsen som skulle bidra till ett större användande. Även kopplingen till Komedianten där man gav förslag på hur kulturhuset kunde nyttja platsen var mycket intressant. Det var en väldigt fin helhet de fått till.

Nu återstår arbetet att sammanställa alla tävlingsbidrag och ta med underlaget för framtida vidare arbete med utveckling av Varbergs centrum.

Kort fakta om samarbetsprojektet

Aktiviteten bekostas delvis genom EU-projektet BAS, Bygga attraktiva samhällen för företag, där tanken är att skapa en attraktiv hållbar destination.

sidfot med loggor
Senast ändrad: 2020-06-30