01 april 2020

Surftjejer tycker till om Apelviken

Hur kan vi få fler tjejer att vilja surfa i Apelviken? Det är frågan som ett tjugotal gymnasietjejer från Peder Skrivares skola funderat på under fyra workshops tillsammans med landskapsarkitekt och designer.

Diskussionerna har varit många; Vad behövs för att kunna förvara och förflytta utrustningen? Vad behövs när man har surfat färdigt? Hur skall mötesplatserna ska vara utformade? Hur lockar vi fler tjejer att surfa? Deltagarna återkommer till att dom gärna vill hänga på stranden mer men då finns många förbättringsåtgärder.

Apelviken bjuder på surfarnas favoritväder

Apelviken bjuder på surfarnas favoritväder

Viktig dialog i planeringsfasen

Platsen Apelviken skall bli ännu mer attraktiv som surfdestination. Ambitionen är att genom dialog med olika målgrupper få fram underlag över vad som bör komma till för att öka mångfalden i det offentliga rummet. Idag är det primärt killar som använder ytorna runt Apelviken och kommunen hoppas med tidiga insatser bidra till att tjejerna tar del av platsen i framtiden.

Julia Anding, projektledare för utveckling av Apelviken, beskriver varför dialogen med surftjejerna varit viktig för kommunen;

Det kommer fram otroligt många bra saker som är värdefulla för projektet. När vi satsar så mycket offentliga medel på utemiljö, vill vi se till att vi gör det för alla”

Surfsporten kan bli mer jämlik

Inom surfing är det ojämnt fördelat mellan kvinnor och män. Enligt Kjell Sallén, som är aktiv i Varberg Förenade Surfare och instruktör på PS Gymnasiet, beror detta troligen på en kombination av etablerad kultur, tradition och struktur inom sporten;

”Historiskt sett är surf en killsport men vi ser en tydlig förändring med allt fler tjejer inom surf. Det är en väldigt positiv trend men den behöver all stöttning det kan få.”

Julia Anding är medveten om jämställdhetsutmaningen och är taggad att göra skillnad;

”Även om vi på kommunen har den godaste intentionen i vårt arbete när vi planerar utveckling av en ny plats så kan vi inte tala för en grupp. Vi tror vi vet vad målgrupperna behöver, men vi måste lyssna på användarna. De ger oss nya inspel och konkreta idéer som vi aldrig skulle tänkt på själva.”

workshop

Surftjejer från PS-gymnasiet bidrar med idéer

Tjejernas idéer skissas nu i skarpt läge

Under den fjärde träffen skapar tjejerna prototyper av mötesplatser, så kallade ”häng”, genom att skissa och bygga modeller av lera och lego. En rad konkreta idéer har arbetas fram och projektledaren Julia Andings ambition är att förverkliga alla av surftjejernas idéer.

Nu återstår flera år av förberedelser och planering innan Apelvikens offentliga rum står klart, men Julia Anding ser på framtiden med tillförsikt;

”Det är väldigt givande och roligt att prata med en framtida generation och landskapsarkitekterna har en hel del att jobba vidare med. Apelviken är redan en fantastisk tillgång för oss som destination och med surftjejernas hjälp kan vi göra platsen riktigt bra”

Kort fakta om samarbetsprojektet

Delprojektet ”jämställdhetsdialog med surftjejerna” genomförs i ett samarbete mellan Hamn- och gatuförvaltningen, Näringslivs- och destinationskontoret NOD, PS Gymnasiet i Varbergs kommun och Föreningen Varbergs Förenade Surfare.

Julia Anding, Hamn- och gatuförvaltningen: julia.anding@varberg.se

Kjell Sallén, Varbergs Förenade Surfare: kjell.sallen@seaside.se

Carolina Arvidsson, Näringslivs- och destinationskontoret: Carolina.arvidsson@varberg.se

Konsult, Ahaaa Designstudio, Pernilla Ankarberg https://www.attagasinprocess.se/ Länk till annan webbplats.

Aktiviteten bekostas delvis genom EU-projektet BAS, Bygga attraktiva samhällen för företag, där tanken är att skapa en attraktiv hållbar destination.

loggor för Bas-projektet
Senast ändrad: 2020-04-01