09 september 2019
Låt oss prata Landsbygd Kärramosse gård

Låt oss prata Landsbygd, Kärramosse gård

Låt oss prata Landsbygd

Under titeln ”Låt oss prata landsbygd” samlade Näringslivs- och destinationskontoret representanter från landsbygdsrådet och Varbergs byalag, samhällsföreningar och lokala utvecklingsgrupper på Kärramosse Gård. Mötet var starten för framtagandet av en ny Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun.

Hela Varberg växer och utvecklas men frågan vi ställde oss på mötet var hur den långsiktiga strategin för landsbygdens utveckling i kommunen skall se ut? Vilka är då de viktigaste frågorna för byalagen?

Under kvällen fördes dialog kring en rad olika frågor kopplade till samhällsutveckling och landsbygd. Några områden var exempelvis hur kan vi bygga billigare mindre bostäder som möjliggör för gamla och unga att bo kvar på orten? Hur kan vi skapa en god samhällsservice även på de mindre orterna? Hur får vi fler att engagera sig i utvecklingen av orterna?

Kommunen råder över några av de faktorer som utvecklar en plats och människorna som bor där påverkar andra. De som väljer att engagera sig för sin orts utveckling är viktiga i dialogen kring en ny landsbygdsstrategi menar Ulrika Rylin, Landsbygdssamordnare

Johanna Mattsson, Valinge Byalag

Johanna Mattsson, Valinge Byalag

En som deltog under kvällens samtal var Johanna Mattsson som representerade Valinge byalag.

- Det är ett otroligt engagemang vilket är roligt för tillsammans kan vi uträtta mycket. En utmaning är att hitta lösningar på alla de olika delar som krävs för att helheten ska bli bra. Johanna lyfte även fram att det är viktigt att vi får till individuella lösningar för respektive ort och inte försöker använda samma lösning för alla.

Dialogen kommer nu att fortsätta med tjänstemän inom kommunens olika förvaltningar, politiken och sen kommer man som engagerad i frågan ha möjlighet att tycka till.

Stort tack till alla som bidrog och engagerade sig under torsdagens möte!

Senast ändrad: 2019-09-09