• Start
  • / Nyheter
  • / Välkommen på d ialog kring kommande utformning av anbudsförfrågan
04 september 2019
Möte

Välkommen på dialog kring kommande utformning av anbudsförfrågan

Varbergs kommun har för avsikt att upphandla, kyl, el-, måleri/tapetsering-, luftbehandling/ventilation- styr/regler-, byggentreprenad- och data/tele-arbeten under hösten 2019.
Vi välkomnar därför företag som vill lämna anbud på någon/några av dessa upphandlingar. Möt oss på upphandlingsavdelningen för att ha en dialog kring kommande utformning av anbudsförfrågan samt erfarenhetsutbyte från nuvarande avtalsperiod.

Dialogerna kommer att hållas:

  • Kyl-arbeten tisdagen den 24 september, kl 13.00 – 16.00 i Rådhussalen
  • El-arbeten torsdagen den 26 september, kl 13.00 – 16.00 i Rådhussalen
  • Måleri- och tapetseringsarbeten torsdagen den 10 oktober, kl 13.00 – 16.00 på Näringslivskontoret, NOD
  • Luftbehandling-/ventilations-arbeten torsdagen den 21 november, kl 13.00 – 16.00 på Näringslivskontoret, NOD
  • Styr- och reglerarbeten fredagen den 22 november, kl 13.00 – 16.00 på Näringslivskontoret, NOD
  • Data- och tele-arbeten onsdagen den 11 december, kl 13.00 – 1600 i Rådhussalen
  • Byggentreprenadsarbeten torsdagen den 12 december, kl 13.00 – 16.00 i Rådhussalen

Plats:
Rådhussalen, Rådhuset, Bäckgatan 15, Varberg
Näringslivskontoret, Brunnsparken, ingång via Turistinformationen, Varberg


Anmälan ska ske senast två dagar innan ditt valda tillfälle. Ange område och dag ni är intresserade av. Skicka din anmälan till naringsliv@varberg.se

Senast ändrad: 2019-09-04