• Start
  • / Nyheter
  • / Tre projekt som skall stärka näringslivet och destinationen!
19 juni 2019
KUB illustration

Tre projekt som skall stärka näringslivet och destinationen!

Inte ett, inte två, utan tre EU-projekt skall stärka Näringslivs- och destinationskontoret NODS arbete med förbättrat företagsklimat och att bygga en ännu mer attraktiv destination!

Tidigare den här månaden avslöjade NOD att Tillväxtverket gett klartecken till ett regionalfondsprojekt vid namn BAS, som skall bidra till att skapa attraktivitet och samhällsnytta under byggtiden i staden. Olika samarbetsarenor och insatser tillsammans med företag skall ge positiva effekter i samhällsplaneringen när Varberg växer.

Knappt hade glädjen lagt sig innan nästa positiva besked kom från Interreg Europa; att samarbetsprojektet PROSPERA som handlar om att hantera skydd av naturarv i stadsområdena och småsamhällen under tiden urbaniseringen pågår. Något som kan stärka upp arbetet med landsbygdssamordning och ortsutveckling i benchmarking med andra europeiska länder.

Och ett par dagar senare kom det tredje positiva beskedet från Nordsjöprogrammet som gav tummen upp till projektet SUV. Initiativet handlar om visualisering av morgondagens trafiklösningar som kan bli optimala för alla som behöver ta sig runt i staden; turister, boende, pendlande arbetskraft och företag.

Varbergs kommun värnar om att bevara Varbergs historia och arv, värna en fantastisk miljö och livsplats och skapa förutsättningar för att Varberg fortsätter att vara attraktivt för framtida generationer. Genom EU-projekten kan NOD ytterligare skapa attraktivitet, tillsammans med och för det myllrande näringslivet!

Kort info om projekten

Projektnamn: BAS (Bygga attraktiva samhällen för företagen)
Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland
Period: okt 2019 till okt 2022
Partners: Varbergs kommun, Energi- och MiljöCentrum och Högskolan i Halmstad

Projektnamn: PROSPERA (PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas)
Finansiering: Interreg Europaprogrammet
Period: aug 2019 till aug 2023
Partners: Varbergs kommun och partners från Italien, Ungern, Grekland

Projektnamn: SUV (Stimulating the uptake of autonomous vehicles)
Finansiering: Interreg Nordsjöprogrammet
Period: sept 2019 till sept 2022
Partners: Varbergs kommun och partners från Skottland, Norge, Danmark, Tyskland, England
och Nederländerna

Senast ändrad: 2019-06-19