Choose language
Other:
  • Start
  • / Nyheter
  • / Samhällsbyggare som brinner för hållbarhet
02 maj 2019

Samhällsbyggare som brinner för hållbarhet

När Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, kommer på besök på Etikhus huvudkontor möter både ägarna, Helena Arnesten, VD, och Håkan Berntsson, som jobbar med projektutveckling, upp i härliga lokaler. Vi får veta att Etikhus bedriver spännande projekt både i Varbergs kommun men även i Göteborg. Fler än 300 bostäder planeras just nu på olika platser i kommunen.

1997 grundades ett byggföretag i Valinge av Lennart Börjesson tillsammans med sönerna Ulf Werner och Pär Börjesson. När företaget växte flyttades verksamheten till Varberg och 2008 fick företaget sitt nuvarande namn Etikhus. Företaget har från början fokuserat på villor men efterhand utvecklat fler affärsområden såsom flerbostadsprojekt och investeringar i markområden i Västsverige. Idag arbetar ca 40 medarbetare på Etikhus varav hälften är hantverkare ute på projekten.

Dialogen allt viktigare
Vi får under vårt möte se en bild på ett ”konststycke i bevarande”, ett spektakulärt landmärke där man skapat ett modernt flerbostadshus som passar in intill en på nytt uppbyggd anrik äldre gård, befintliga flerbostadshus och en kyrkogård. Projektet var inte okomplicerat, men genomfördes helt utan överklaganden. Håkan intygar att det hade förmodligen inte gått om de inte satsat så kraftfullt på dialog med alla som fanns i omgivningen. ”Vi är mycket ute i områden och pratar med folk för vi skall förstå kontexten" säger han.

Under en lång period jobbade medarbetarna med att förklara för människorna i bygden hur projektet skulle gå till och visade skisser som var så verklighetstrogna som det bara gick. Detta tillsammans med arkitekter som har expertis inom visualisering. Ulf betonar just detta med förtroendet.
- Vi försöker vara så transparenta vi kan, och visa så mycket detaljer som går för att personer skall få en känsla för vad som är på gång.

Vill bygga bostäder som människor älskar
Vad som betonas extra mycket är att de alltid försöker skapa bostäder som människor älskar, inte bara de som skall flytta in i husen utan även de som berörs i omgivande miljöer. I vissa fall har Etikhus renoverat och bevarat byggnader istället för att riva och exploatera nytt. Byggnadernas integrering och harmoni med omgivande miljö får ta stor plats i planeringen och långsiktig hållbar planering, såväl ekonomisk, miljömässig och social är ingenting ägarna vill tumma på.

Ulf beskriver hur Etikhus jobbat i Tvååker med projektet ”Stenen” i dialog tillsammans med barngrupper, pensionärer och företagen i nätverket Positiva Tvååker.

- Det är viktigt att förstå hur vi kan vara samhällsbyggare ute på småorterna också, menar Ulf och berättar vidare om samhällsengagemanget. I Tvååker hittades en möjlighet till samarbete då de nya husen skulle prefabriceras, då lokalerna hos den lokala byggvaruleverantören, Gustavssons Byggmaterial kunde användas och transporterna därmed minimeras.

Hållbarhet in action
Håkan berättar vidare att Etikhus använder begreppet ”hållbarhet in action” i allt arbete. Med detta menas att de vill omsätta de rätt yviga fina begreppen till aktiviteter som gör skillnad i projekten. Exempel på detta är omställningen av snickarbilarna eller personalbilsprojektet där de aktivt minskar sitt totala CO2 avtryck i företaget.

Vad som nu är på gång inom Etikhus är olika affärsidéer för att skapa hållbart boende i framtiden. Pär berättar om smart hem projektet, appen Homeside, som utvecklats tillsammans med Systeminstallation där man åskådliggöra hur mycket energi och vatten man förbrukar i realtid. Det blir ett tydligt stöd för att minska resursförbrukningen. Pär berättar entusiastiskt om idéerna;

- Det är en resa att få coacha kunderna till att förbruka mindre. Vi pratar mycket om beteendeförändring i vårt arbete.

Målet för Etikhus är att bidra till billigare drift och att minska alla kunders fotavtryck. De jobbar också alltmer med solceller som kopplas till Homeside, och all den data som samlas in är ovärderlig.

- Ekonomi är naturligtvis ett gott incitament för beteendeförändring, och förändringen innebär i detta fall inget avkall på bekvämlighet men ger faktiskt effekt på avtrycket och en medvetenhet om energiförbrukningen berättar Ulf.

Utveckling av framtidens innovativa hem

På bilden syns Pär Börjesson, Helena Arnesten, Håkan Berntsson, Ulf Werner, Josefina Sallén (RISE), Martin Andersson (NOD), Joakim Nilsson (NOD) och Louise Wallmander (NOD).

På bilden syns Pär Börjesson, Helena Arnesten, Håkan Berntsson, Ulf Werner, Josefina Sallén (RISE), Martin Andersson (NOD), Joakim Nilsson (NOD) och Louise Wallmander (NOD).

Vad som kommit att växa alltmer inom Etikhus är satsningen på framtidens teknologi, tjänster och lösningar. I kommande projekt testar en mängd idéer som kan leda till bästa möjliga energi- och klimateffektivitet men också ökad livskvalitet.
Att skapa känslan av att bo på hotell hemma.

Etikhus analyserar alla möjliga affärsområden som kan utvecklas på olika sätt. Man ser framför sig en fysisk hubb, där man via ett in- och utlämningsställe kan serva boende och även andra i närliggande områden med allt möjligt såsom tvätteri eller dylikt.

För att nämna några andra exempel diskuteras mobilitetslösningar för de boende, med bilpooler eller koppling till tjänster såsom Uber. De analyserar möjligheten till odling i området, lösningar för matsvinn, beställning av lokalt tillagad mat via appen Homeside från närliggande leverantörer, eller gröna leverantörer som kan kopplas till området.

Etikhus är utan tvekan ett företag med stor drivkraft och samhällsengagemang. Vi på NOD tackar för besöket och ser förväntansfullt fram emot en demonstration av framtidens smarta hem inom kort!

Senast ändrad: 2019-05-02