12 augusti 2021

"Det som började i det lilla växte och växte, samtidigt som människor växte och växte"

Nyligen öppnade Bryggan 30 Butik & Café upp på Östra Långgatan 30. Bakom konceptet ligger Svenska kyrkans praktikantverksamhet som sedan start bara växt och växt och nu tagit nästa steg. Här kombinerar man butik och café och säljer allt från egenproducerade varor från sin sömnads- och återbruksverkstad till fairtradevaror, kaffe och sallader. Verksamheten arbetar med att hjälpa de som på olika sätt står utanför arbetslivet och ett socialt sammanhang, som är i behov av arbetsträning, rehabilitering, sysselsättning och språkträning.

Vilka är ni?

Bryggan30 Butik & Café är en del i en större praktikantsverksamhet som heter Bryggan som är en diakonal verksamhet i Varbergs församling. Bryggan30 öppnade 21 april på Östra Långgatan 30 mitt i centrala Varberg. Butiken säljer egenproducerade varor från sin sömnads- och återbruksverkstad, faitradevaror och marmelad, fröknäcke och kakor från Bryggans bageri. I caféet kan man dricka bryggkaffe, te eller annan dryck, äta kaffebröd, smörgåsar eller en sallad från Bryggans Bageri och köpa god kulglass. Bryggan Butik & Café är både en öppen mötesplats och affärsrörelse.

Varför har ni valt att etablera er i Varberg?

Varbergs församling har sedan 2017 en praktikantverksamhet som heter Bryggan, som succesivt har vuxit i samverkan med Varbergs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialpsykiatrin.

I huvudsak består målgruppen av svenskar och utlandsfödda, från 18 år och uppåt, som på olika sätt står utanför arbetslivet och även ett socialt sammanhang, som är i behov av arbetsträning, rehabilitering, sysselsättning och språkträning. Efterfrågan på praktikplatser för människor med särskilda behov är stor, vilket gäller både svenskar och utlandsfödda. Genom att individer från olika kulturer och bakgrunder möts och delar erfarenheter förebyggs rasism och motsättningar hos oss själva i Bryggans verksamhet vilket vi hoppas kan bidra till ett bättre närsamhälle här i Varberg.

I Bryggans verksamhet finns både anställda och ideella medarbetare. De ideella medarbetarna ger ett mervärde på flera sätt. De har en handledande funktion och skapar stabilitet, trygghet och bidrar med värdefull erfarenhet och kunskap och de är förebilder.

Vad är ert mål och vision för er verksamhets utveckling i framtiden?

Syftet med Bryggan30 Butik & Café är diakonalt och bygger på en grundsyn där människovärdet ska värnas och stärkas. Även om vi är butik & café så är huvudsyftet arbetsträning och språkträning. Vi hoppas givetvis att det ska gå bra för butiken och att vi ska sälja våra varor. Det betyder mycket för dem som har sytt exempelvis fina necessärer, kassar eller förkläden att de säljs. Samtidigt som en deltagare under handledning får bereda smörgåsar, torka bord och sälja sina produkter så får de träna på det svenska språket och en hel del social träning. Vi vill med vårt arbetssätt förebygga utanförskap och ohälsa och stötta deltagarna till en mer fungerande vardag och ett socialt sammanhang.

Vi som leder och ansvarar för Bryggans verksamhet och Bryggan30 Butik & Café är Maria Jälmsjö, diakonichef och Daniel Kullenberg verksamhetssamordnare. Vi är båda diakoner och sjuksköterskor i vår fackkompetens.

Senast ändrad: 2021-08-12