Choose language
Other:
  • Start
  • / Råd och stöd kring energiförsörjning

Råd och stöd kring energiförsörjning

Bristen på energi i Europa orsakar stora konsekvenser för näringslivet och många företag har det redan tufft. Nedan får du tips på var du kan vända dig för att få råd kring energiförsörjning och vilka stöd som finns att söka just nu.

Ekonomiska energistöd


Energikartläggningscheck från Almi.

Kartläggningen ger en nulägesanalys av företagets energiflöden med en bedömning av potential samt åtgärdsförslag.

Max 30 000 kr i stöd. Sökande bolag finansierar själv 50%.

Max 250 anställda.

Läs mer om energikartläggningschecken hos Almi Länk till annan webbplats.

Utvecklingscheck

Används för nivåhöjande insatser med extern kompetens inom teknisk utveckling, digital omställning, internationalisering eller hållbar omställning.

Max 100 000 kr i stöd, sökande bolag finansierar själv 50%.

Max 250 anställda.

Läs mer om utvecklingscheckar hos Almi Länk till annan webbplats.

Energismart

Med stödet energismart får ditt företag hjälp med att skapa överblick på energianvändningen och förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt. Förutom att förslagen på åtgärder kan leda till sänkta kostnader så kan ditt företag också uppnå en effektivare energianvändning som minskar företagets miljöpåverkan. Stödet vänder sig till små och medelstora företag i Halland. Insatsen finansieras av Region Halland, koordineras av TEK Kompetens och utförs av upphandlade energikonsulter.

Vad innebär stödet?
Intresserade företag kan få upp till en halvdags energirådgivning av erfarna konsulter. Stödet kan innebära rådgivning, förslag på förbättringsåtgärder, granskning av elräkningar och energiförbrukningen samt besiktning av lokaler och maskinpark. Läs mer om stödet hos TEK Länk till annan webbplats.

Anmäl intresse till: energi@tek.se
Om du har frågor eller vill veta mer kan du kontakta energikonsulten Mikael Svensson på: 0732-68 18 00 eller energi@tek.se

Energiläget i Varbergs kommun

Sedan en tid tillbaka är det stigande elpriser och det påverkar både dig som invånare, företagare och våra kommunala verksamheter. Dessutom finns det risk för att det kan bli tillfällig brist på energi i vinter.
Här kan du se vad kommunen gör och vad du kan göra själv. Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

Vill ditt företag få hjälp med att se över er energianvändning? Kontakta Varbergs kommuns energi- och klimatrådgivare för att få råd och svar på dina frågor kring energiförbrukning.
Läs mer om rådgivningen och se kontaktuppgifter på varberg.se Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering

Få mer information, stöd och vägledning om hur du kan energieffektivisera din organisation hos Energimyndigheten.
Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Solceller

Vill du anlägga en solcellspark på jordbruksmark? Länsstyrelsen ger vidare information om detta, och om du har specifika frågor är du välkommen att höra av dig till:
Patrik Ekheimer (energi- och klimatsamordnare).
E-post: patrik.ekeheimer@lansstyrelsen.se

Martin Löfdal (miljöhandläggare - anmälningar av solcellsparker)
E-post: martin.lofdal@lansstyrelsen.se

Per Leander (miljövårdsdirektör - övergripande frågor)
E-post: per.leander@lansstyrelsen.se.

Så påverkas du som företagare av Rysslands invasion av Ukraina

På grund av invasionen så har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland kan du påverkas av sanktionerna. Sanktionerna gäller för försäljning, leverans, överföring och export av många varor och tjänster. Här hittar du också viktig information om rådande exportrestriktioner, IT-säkerhet och hur du gör om du vill anställa en person från Ukraina.
Läs mer om hur du påverkas på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2022-12-01