Choose language
Other:
  • Start
  • / Ledig verksamhetsmark
Truck

Ledig verksamhetsmark

Varbergs kommun kan erbjuda detaljplanerad tomtmark för nyetablering av verksamheter, till exempel för kontor eller småindustri.

Senast ändrad: 2020-08-24