Choose language
Other:
  • Start
  • / Ledig verksamhetsmark
Truck

Ledig verksamhetsmark

Varbergs kommun kan erbjuda detaljplanerad tomtmark för nyetablering av verksamheter, till exempel för kontor eller småindustri.

I takt med att Varberg växer så ökar också antalet företag som vill etablera sig i Varbergs kommun. Det är väldigt positivt för Varberg och i kommunen anstränger vi oss för att förenkla och skapa förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.

Letar du ledig mark?

Söker du mark att bygga på kan du kontakta näringslivsutvecklare joakim.nilsson@varberg.se eller markförvaltare leif.andersson3@varberg.se så kan de hjälpa dig vidare med vad kommunen har att erbjuda. Nästa stora verksamhetsområde är Holmagärde, längs med E6 och i direkt anslutning till staden. Här väntar cirka 34 hektar mark på att tas i bruk av stora och små företag.

Senast ändrad: 2021-10-12