Choose language
Other:
  • Start
  • / Ledig verksamhetsmark

Ledig verksamhetsmark

Varbergs kommun kan erbjuda detaljplanerad tomtmark för nyetablering av verksamheter, till exempel kontor eller småindustri.

Senast ändrad: 2018-05-21