Choose language
Other:
VD

Från ägarlett till ägarstyrt - så skalar du upp företaget

När man står inför olika vägval såsom generationsskifte, extern- VD/styrelseledamot eller en Exit.

Sverige består till drygt 98% av ägarledda företag. Dessa är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten på ett eller annat vis. För att ett sådant bolag ska kunna skala upp krävs det en insikt och medvetenhet om innebörden att gå från ägarlett till ägarstyrt och hur man gör för att nå dit.

Denna utbildning handlar om att ge dig kunskap, verktyg och inspiration för att lyckas.

 

Du får kunskap om:

  • Skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt och hur du kan förändra arbetssättet för att lyckas
  • Ett företags livscykel, från tidig skede, tillväxtfas, mognadsfas till degeneringsfas och vad som krävs för ledarskap i de olika faserna
  • De olika bolagsorganen: ägare, styrelse och VD och hur man får ett optimalt samspel mellan dessa
  • Hur man navigerar som ägare i ägarstyrda bolag
  • Hur man lyckas som vd i ägarstyrda bolag
  • Hur du får samspel mellan ägare och vd att fungera optimalt
  • Ägardirektivet, det skriftliga dokument som avspeglar ägarens vilja med bolaget och vad som gör det så viktigt för bolagets framtid
  • 360°-metoden som hjälper dig att få en övergripande bild av nuläget och vilka åtgärder du behöver ta till för framtiden

Plats, ort och tid

Återkommer med lokal, Varberg

Onsdag 29 januari 2020 kl 9.00 - 16.00

Senast ändrad: 2019-07-04