Choose language
Other:
Desk

Kurs om Incoterms 2020

Under Kurs om Incoterms 2020 får du en snabb genomgång av de förändringar som skett mellan Incoterms 2010 och de nya Incoterms 2020.

Incoterms 2010 håller just nu på att revideras för att bättre möta hur verkligheten ser ut nu med exempelvis ökade krav på säkerhet. Den nya utgåvan Incoterms 2020 kommer att lanseras i oktober 2019 och träder i kraft den första januari 2020. Incoterms 2010 kan även fortsättningsvis användas vid avtalsskrivning, därmed blir det än mer viktigt att förstå hur den nya versionen, Incoterms 2020 och Incoterms 2010 skiljer sig åt samt hur de inverkar på din export och import.

Du får lära dig:

  • Skillnaderna mellan Incoterms 2010 och nya Incoterms 2020
  • Hur dessa skillnader inverkar på din export och/eller import
  • Leveransvillkorens direkta och indirekta konsekvenser vid en oväntad händelse

Plats, ort och tid

SEB, Västra Vallgatan

Torsdag 10 oktober 9.00 - 12.00

SEB
Västra Vallgatan 2
432 41 Varberg

Senast ändrad: 2019-07-04