"I SMaRT-projektet skall kommunen arbeta för att främja hållbar mobilitet, såväl i staden som på landsbygden."