Choose language
Other:

Varberg lanserar ny app med cykelrundor

Inom SMaRT-projektet har Varberg tagit fram en användarvänlig app.
Denna ska inspirera och motivera invånare och besökare till att upptäcka mer av Varberg på cykel i stället för med egen bil.

I Varberg har kommunstyrelsen antagit en trafikstrategi som visar på hur kommunen ska arbeta för att öka det hållbara resandet. Förhoppningen är att ökade satsningar på cykelfrämjande aktiviteter ska bidra till att få fler i rörelse och underlätta för invånare och besökare att göra miljövänligare transportval.

Nya möjligheter i Varberg

Varberg har goda geografiska förutsättningar med ett flackt landskap och korta avstånd mellan besöksmål vid kust och inland. Intresset för outdooraktiviteter har ökat kraftigt under senare år och på turistinformationen i Varberg har man märkt av en större efterfrågan på kartor och förslag på cykelrundor. Parallellt med denna trend har kommunens besöksnäringsföretag efterfrågat fler aktiviteter och upplevelser som de kan erbjuda sina gäster.

Genom att kombinera dessa faktorer med kommunens trafikstrategi, uppstår möjligheter som med rätt verktyg, kan bidra till att motivera invånare och besökare till att röra sig på ett mer hälsosamt och miljömässigt hållbart sätt.

Nya resvanor genom app

Digitala verktyg är till stor hjälp vid paketering av en destinations utbud, och i takt med att digitaliseringen i samhället ökar, har utbudet och användandet av appar blivit allt vanligare.

Efter att ha jämfört olika alternativ föll valet på apputvecklaren On Spot Story. Deras app har många funktioner som kan inspirera till att välja cykeln som transportmedel och på sikt bidra till en beteendeförändring hos användarna. Med hjälp av GPS kan man följa med på kartan i realtid när man cyklar, vilket skapar en trygghet hos besökare som inte känner till området.

Gamification har visat sig vara ett effektivt sätt att få människor att testa nya verktyg. Genom denna modul, och framöver även AR (Augmented Reality), är förhoppningen att målgrupper som är svåra att nå, ska lockas till att ge sig ut på en cykeltur tillsammans.

tre loggor
Senast ändrad: 2022-09-08