Choose language
Other:

Varberg lanserar ny app med cykelrundor

Inom SMaRT-projektet har Varberg tagit fram en användarvänlig app.
Denna ska inspirera och motivera invånare och besökare till att upptäcka mer av Varberg på cykel i stället för med egen bil.

I Varberg har kommunstyrelsen antagit en trafikstrategi som visar på hur kommunen ska arbeta för att öka det hållbara resandet. Förhoppningen är att ökade satsningar på cykelfrämjande aktiviteter ska bidra till att få fler i rörelse och underlätta för invånare och besökare att göra miljövänligare transportval.

Nya möjligheter i Varberg

Varberg har goda geografiska förutsättningar med ett flackt landskap och korta avstånd mellan besöksmål vid kust och inland. Intresset för outdooraktiviteter har ökat kraftigt under senare år och på turistinformationen i Varberg har man märkt av en större efterfrågan på kartor och förslag på cykelrundor. Parallellt med denna trend har kommunens besöksnäringsföretag efterfrågat fler aktiviteter och upplevelser som de kan erbjuda sina gäster.

Genom att kombinera dessa faktorer med kommunens trafikstrategi, uppstår möjligheter som med rätt verktyg, kan bidra till att motivera invånare och besökare till att röra sig på ett mer hälsosamt och miljömässigt hållbart sätt.

Nya resvanor genom app

Digitala verktyg är till stor hjälp vid paketering av en destinations utbud, och i takt med att digitaliseringen i samhället ökar, har utbudet och användandet av appar blivit allt vanligare.
Flera olika leverantörer jämfördes innan valet slutligen föll på apputvecklaren On Spot Story. Deras app har många funktioner som kan inspirera till att välja cykeln som transportmedel och på sikt bidra till en beteendeförändring hos användarna. Till exempel kan användaren med hjälp av GPS följa med på kartan i realtid under cykelturen, vilket skapar en trygghet hos besökare som inte känner till området. Det finns även utflyktsmål (guidepunkter) och ”info pins” markerade utmed rundorna som visar vart man exempelvis finner toaletter, badplatser, cykelpumpar, butiker och lekplatser. Vissa av guidepunkterna är ”guldkorn” som man inte kan nå med bil.

Andra funktioner som exempelvis Gamification där man skapar engagemang genom poängspel, skattjakter, uppdrag och tävlingar har visat sig vara ett effektivt sätt att få människor att testa nya verktyg. Genom denna modul, och framöver även AR (Augmented Reality), är förhoppningen att målgrupper som är svåra att nå, ska lockas till att ge sig ut på en cykeltur tillsammans.

FAKTA

  • 2200 användare har laddat ner appen

  • Den Södra korta rundan (26 km) har varit populärast bland användarna.

  • Varbergs Fastighets AB har tagit fram en vandring i centrumkärnan med information kulturhistoriska byggnader.

  • I början av 2023 kommer en stadsvandring lanseras med berättelser om bland annat Brunnsparken, Brännvinsringen, Stenbrottet och Societetshuset, inlästa av Varbergs välkända lokalhistoriker, Peter Börjesson.
tre loggor
Senast ändrad: 2022-10-18