Choose language
Other:

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner

Mia Carlsson
Telefon: 0703-188770
E-post: maria.carlsson1@varberg.se
Projektledare
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Johanna Östheden Andersson
Telefon: 0702-210810
E-post: johanna.ostheden.andersson@varberg.se
Projektledare
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Louise Wallmander
Telefon: 0702-855076
E-post: louise.wallmander@varberg.se
Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun

Lotta Bergenholtz
Telefon: 0709-104507
E-post: lotta.bergenholtz@varberg.se
Kommunikatör
Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun

Senast ändrad: 2021-09-20