Choose language
Other:

Aktivitetskalender

Det är mycket arbete som sker i SMaRT projektet. På den här sidan lyfter vi fram några av de aktiviteter som Varberg har anordnat eller deltagit i.

Representanter från Varbergs kommun, Region Halland, Varbergs Fastighets AB, Cycleeurope, Volvo och Yoin Tech samlade på Varbergs torg.

SMaRT Workshop kring hållbar mobilitet

Genom SMaRT-projektet har Varbergs kommun, tillsammans med Region Halland, anordnat en tvådagars konferens med fokus på cykling och hållbar mobilitet i Varberg och Halland.

Dag 1
SMaRT-projektet informerade om vad som skett i projektet och tankar kring det fortsatta arbetet. Inger Mellberg, hamn-och gatuförvaltningen och Max Wehlin, samhällsutvecklingskontoret, berättade om satsningar på cykelfrämjande åtgärder i Varberg samt det prioriterade området mobility management. På dagens sista pass fick deltagarna lyssna till Cycleeurope som bjöd på statistik blandat med framtidsspaning och konkreta möjligheter för elcyklar som en lösning för first/last mile och varutransporter.

Dag 2
Dagen ägnades helt åt en workshop i Region Hallands regi. Den nyligen antagna tillväxtstrategin för Hallands utveckling har tydligt pekat ut hållbar mobilitet som ett fokusområde. Workshopen som är en del i regionens arbete, nyttjades till att diskutera trender, utmaningar och framtiden.

Utöver deltagare från Varbergs kommun och Region Halland, var företag som arbetar med innovation och olika former av mobilitet inbjudna.

Datum: 4-5 april 2022

En bild på deltagare i digitalt möte

Digital Workshop

Aalborg Kommun stod som värd för workshop nummer fem i SMaRT-projektet.
På grund av Covid-19 fick även denna aktivitet ställas om till en digital workshop.

Under två dagar fick vi en uppdatering av samtliga projektpartners arbete med pågående cases och en inblick i de Rejsehold som har genomförts under hösten 2021.

Dag två fick vi lyssna till Sandra Burri Gram-Hansen, forskare vid Aalborg Universitet, som gav en inspirerande föreläsning och tips om vad man ska tänka på i arbetet med att skapa incitament som främjar en långsiktig beteendeförändring.

Datum: 2-3 feb 2022

Fyra kvinnor

Rejsehold Varberg

Rejsehold Varberg har genomförts. Under några intensiva timmar har projektgruppen fått ta del av expertkunskaper samt fått konkreta tips på effektiva insatser och förslag på aktiviteter kopplat till Case: Hållbar mobilitet på landsbygden.

Från Varbergs Kommun deltog destinationsutvecklare och landsbygdsutvecklare från Näringslivs- och Destinationskontoret samt en strategisk utvecklingsledare från Hamn- och gatuförvaltningen (saknas på bild).

Datum: 14 okt 2021

Datorskärm

Digital Workshop

Projektdeltagare från Danmark och Sverige samlas för en digital workshop, anordnad av Destination Läckö-Kinnekulle.

Under workshopens första dag fick vi ta del av projektets nya kommunikationsstrategi och vi fick en uppdatering om genomförda aktiviteter från våra olika partners. Dag två var fokus på hur vi ska få ihop de olika delarna i projektet till att bli en helhet och vi avslutade dagen med att diskutera hur vi kan vässa våra egna mål så att de kan bidra till helheten

Datum: 23-24 sep 2021

en person som hyr cykel

Drift av hyrcyklar

Under sommaren har Jonathan Nilsson ansvarat för driften av hyrcykelsystemet.

Förutom den dagliga kontrollen av systemet, har arbetet mestadels av bestått av förflyttning av cyklar, pumpa däck samt enklare lagningar. Statistik över uthyrningarna och inrapporterade fel och problem kommer under tidig höst att sammanställas och analyseras för att sen användas i arbetet med att ta fram en hållbar affärsmodell för den fortsatta driften.

Datum: 6juni – 30sep 2021

cykelstation

Servicestation för cyklar i Bua

Servicen för cyklister längs Kattegattleden har främst varit koncentrerad till Varbergs stadskärna. För att förbättra service och uppmuntra till att cykla längre sträckor har en servicestation med elektrisk cykelpump och laddskåp för elcyklar upprättats i Bua, ca 2 mil norr om Varberg.

Bua är en lämplig plats att ha en servicestation på eftersom det är ett naturligt stopp på lagom avstånd. Stationen placerades mitt i samhället, bredvid en InfoPoint där turister kan få information om vad som finns att uppleva i området och ta en fika under tiden som elcykeln laddas.

Datum: 10 juni 2021

Cyklar på strand

Premiär för Varbergs hyrcyklar

Äntligen på plats! Premiärhelgen för hyrcyklarna bjöd på strålande fint väder och den inleddes med en pressvisning under fredagen. Hallands nyheter fanns på plats vilket resulterade i ett reportage i tidningen under helgen. Under den första veckan provade inte mindre än 80 personer det nya hyrcykelsystemet vilket var över förväntan.

Datum: 4-6 juni 2021

Illustrationer på affisch och värdekupong

Undersökning om resvanor i Apelviken

Under två veckor i juni har en undersökning med besökare i Apelviken genomförts. Resultatet ska användas av Chalmers för att beräkna CO2-utsläpp och ligga till grund för projektets nollmätning avseende resvanor och attityder.

Undersökningen gjordes i verktyget Microsoft Forms och deltagarna använde sina egna telefoner eller lånade en Ipad. Genom att scanna en QR-kod fick de tillgång till formuläret och som tack för hjälpen fick de hämta ut en glass eller kaffe/bulle på Destination Apelvikens servicebutik.
Undersökningen tog i snitt ca 8 min att genomföra och vi fick in 256 svar.

Datum: 6-20juni 2021

en cykel

Montering av cyklar på Cycleurope

100st cyklar har producerats och färdigställts på fabriken i Varberg och nu väntar några intensiva dagar. Alla cyklar ska förses med namn i systemet och låsen från Donkey Republic och reklamskyltar ska monteras innan cyklarna är redo att rullas ut till de olika uppställningsplatserna.

Datum: maj 2021

En parkerad cykel vid en väg och kyrka

Cykelsafari i Valinge

Arbetspaketen i SMaRT-projektet handlar bland annat om att förbättra förutsättningarna för utökat cykelresande genom Halland samt utveckla mobilitetslösningar i kombination med kollektivtrafik.

Personal på NOD har under en dag genomfört en cykelsafari i Valinge för att göra observationer som kan vara till hjälp i detta arbete.

Datum: 27 april 2021

en laptop

Varberg värd för digital workshop

I slutet av mars var det dags för Varberg att anordna en av SMaRT-projektets gemensamma workshops. Ett tillfälle för projektets svenska och danska deltagare att samlas för inspiration och kunskapsdelning.

Eftersom Covid-19 fortsatt håller världen i ett järngrepp hölls workshopen digitalt. Workshopen som hade temat framtidens reselösningar, användardriven innovation och beteendeförändring bjöd på inspirerande föreläsningar av bl.a. Sara Tunheden från SKR och Tobias Nordström från Spacescape.

Projektdeltagarna fick möjlighet att jobba med sina respektive uppdrag utifrån de metoder som lyfts fram, lyssna på hur andra grupper gjort och ge feedback till varandra. De två workshopdagarna fyllde på med ny härlig energi till att ta nästa steg i vårt projekt.

Datum: 23-24 mars 2021

Människor som konfererar

Workshop med Trivector

Under ledning av konsulten Trivector samlades deltagare från Varbergs kommun i en workshop för att diskutera rådande förutsättningar för ett hyrcykelsystem i Varberg samt identifiera målgrupper och lämpliga platser för upphämtning/återlämning av hyrcyklar.

Det konstaterades att systemet behöver vara

  • Tillgängligt - många cyklar på många platser
  • Säsongsanpassat
  • Billigt, särskilt för pendlare
  • Enkelt att använda
  • Tydligt Varbergsprofilerat
  • Flexibelt – lämna/hämta i zoner
  • Ej elcyklar

Datum: 2 sep 2020

människor framför en bil

Skyltning av Åkullaleden

NOD och Hamn- och gatuförvaltningen har samarbetat och identifierat lämpliga platser för skyltar utmed Åkullaleden. Dessa ska hjälpa cyklister att hitta och koppla samman den populära leden med Kattegattleden. Nu är skyltarna på plats och kan guida både varbergare och besökare hela vägen ut till Åkullas välbesökta friluftsområde.

Datum: 25 maj 2020

människor som cyklar

SMaRT-möte i Åkulla

Personal från NOD och Region Halland träffas på Åkulla Outdoor Resort under två intensiva dagar i maj. På agendan står identifiering av strategiska platser kopplat till cykling, cykelledsutveckling, projektbudget, upphandling samt genomgång av projektets olika arbetspaket.

Datum: 6-7 maj 2020

Människor som konfererar

Uppstartsmöte i Varbergs Kommun

Deltagare från NOD och Hamn- och gatuförvaltningen träffas och diskuterar möjligheter för samarbete, bollar idéer och går igenom projektplanen för SMaRT.

Datum: 22 jan 2020

Ben och Cyklar

Cykelverkstad på Arena Varberg

SMaRT-projektet deltog på Varberg Sessions en regnig januarimorgon och uppmanande deltagarna att ta cykel istället för bil till Arena Varberg. Kampanjen var lyckad och totalt var det 33 personer som nappade på erbjudandet om en fri cykelservice under tiden som föreläsningarna pågick.

Förutom en POPUP cykelverkstad genomfördes en kvantitativ undersökning med besökarna där de fick svara på frågor om resvanor och komma med idéer på förbättringar som kan göras för att främja cyklingen i Varberg. Närmare 300 personer deltog i undersökningen.

Datum: 15 jan 2020

Senast ändrad: 2022-04-29