Choose language
Other:
12 maj 2022

Studiebesök i Varberg

Varberg har stått som värd för SMaRT-projektets första fysiska studiebesök. Efter två år med pandemi och digitala möten var det en entusiastisk grupp med deltagare som samlades för en tvådagars konferens. Förutom workshops och information var det fokus på att lära känna varandra bättre, i syfte att främja det gränsöverskridande samarbetet.

Dag 1
Dagen inleddes med att Styrgruppen samlades. På agendan stod genomgång av projektets ekonomiska status och prioriterade aktiviteter under den avslutande projekttiden. När övriga deltagare anslutit presenterade kommunikationsgruppen upplägget för den sammanställning som tas fram i syfte att sprida projektresultatet. En workshop om framtid och implementering av projektresultaten fick avrunda förmiddagen. På eftermiddagen fick Varberg möjlighet att visa upp resultatet av två genomförda case i projektet; hyrcykelsystemet och Visit Varbergs app med cykelrundor.

 

Dag 2
Varberg har genomfört flera olika aktiviteter med syfte att bana väg för en mer hållbar mobilitet till olika besöksmål på landsbygden. Under förmiddagen besöktes två av de besöksnäringsföretag som är med i Visit Varberg-appen.

Bergströms Tehandel i Hunnestad

På det första stoppet vid Bergströms Tehandel i Hunnestad fick deltagarna lyssna till Ulrika Rylin, landsbygds-utvecklare på Varbergs kommun. Hon berättade om Varbergs nya ortsutvecklingsstrategier och gav exempel på hur de använt sig av Samskabelsemetoden vid framtagandet av dessa.

Det två dagar långa studiebesöket avslutades med en gemensam workshop där deltagarna i mindre grupper diskuterade nästa steg i arbetet med hållbar mobilitet. Resultatet av denna ska nu sammanställas, sorteras upp i kategorier och potentiella gemensamma utmaningar som passar in i ett kommande utvecklingsprojekt skall väljas ut av partnerskapet.

tre loggor
Senast ändrad: 2022-05-12