Choose language
Other:
04 januari 2022

Studiebesök i Östersund och Åre

Med fokus på hållbar mobilitet har NOD genomfört studiebesök i Södra Årefjällen, Östersund och Åre. Syftet med resan var att få inspiration och lära mer om kommunernas tester med olika samåkningstjänster och höra om hur dessa kan kopplas ihop med kollektivtrafiken för ett mer hållbart resande på landsbygden.

Södra Årefjällen (ekonomisk förening) har ett Leader-finansierat projekt som ska leda till ett minskat bilberoende och fler klimatsmarta och samordnade transporter. Det handlar bland annat om att implementera ett nytt lokaltransportsystem för boende och besökare som bygger på anropsstyrda kollektivtransporter, samåkning samt en bilpool för tillfälliga behov.
Destinationen har för avsikt att implementera en app, i samarbete med Freelway, för MAAS (Mobility as a service) i området. Denna app har även Varberg tittat på för ett eventuellt test på landsbygden och under en heldag fick vi ta del av projektledare Per-Ivar Perssons erfarenheter kring utvecklingen av appen och samarbetet med Freelway. Vi fick även en guidad rundtur i området för att få en mer konkret bild över de utmaningar som projektet brottas med.

 

Studiebesök hos Östersunds Kommun

Dag två inleddes med ett besök på Östersunds kommun som har påbörjat ett Vinnova-projekt för att synka ihop skolskjuts, färdtjänst och kollektivtrafik i Freelways app. De ligger i startgroparna med detta arbete och kan bli en bra samtalspartner till Varberg om det blir aktuellt att testa samma typ av delningstjänst.

Resan avslutade med ett studiebesök hos Destinationsbolaget i Åre. De har i dagsläget inte ett prioriterat arbete med att lösa problematiken kring ”last mile” för besöksnäringen men hade ändå en del intressanta projekt igång som vi fick ta del av och som kan vara intressanta att titta närmare på i SMaRT-projektet;

  • Delningstjänst för elcyklar.
  • Delningstjänst för elbilar genom företaget Aimo Share. Hyrestagarna kan lämna bilarna på flera olika ställen och parkeringsvakter hjälper till att flytta bilar vid behov.
  • Cykelställ på kollektivtrafikens och Skistars bussar ska bidra till arbetet med att lösa problematiken kring ”first and last mile”.
tre loggor
Senast ändrad: 2022-01-04