Choose language
Other:
09 september 2020

Nytt hyrcykelsystem för Varberg

En krispig morgon i september samlas medarbetare från Varbergs kommun tillsammans i Varbergs nya samhällsutvecklingsarena Impact House Halland Länk till annan webbplats.. Nu ska det jobbas vidare med en framtida prototyp som ska testas i staden från sommaren 2021 - ett hyrcykelsystem specialanpassat för Varbergs förutsättningar.

Lång tradition av att dela cyklar i Europa

Redan på 60-talet testade man att dela cyklar och utveckla olika typer av cykelsystem i Europa, där exempelvis Köpenhamn var tidigt ute. Efter detta har mycket hänt. Det finns nu många affärsmodeller och varianter på cykelsystem, mer och mindre avancerade.

Idag är koncept som Styr och Ställ etablerade i många av Europas storstäder. Det har även dykt upp kompletterande aktörer som erbjuder flexibla zon-lösningar framför fasta stationer. Utvecklingen går snabbt framåt tack vare dagens teknik med möjlighet till användarvänlighet och möjlighet att samla in data.

Hur kan ett hyrcykelsystem fungera i en mindre stad?

Näringslivs- och destinationskontoret NOD driver under tre år en satsning på hållbar mobilitet tillsammans med trafikavdelningen i Varbergs kommun. Ambitionen är att testa ett hyrcykelsystem som kan fungera på längre sikt med hänsyn till de förutsättningar som finns i näringsliv, besöksnäring och med den starka befolkningstillväxt som återkommer under sommartid varje år.

- Vi är måna om att skapa ett skarpt test som anpassas för just Varbergs behov, säger Johanna Östheden Andersson, projektledare på NOD. Vi är noggranna under analysfasen med att säkerställa att vi får med intressenter på tåget. Förhoppningen är att systemet vi etablerar tas emot väl och att många personer, både privat och inom yrkeslivet, tar chansen att testa cyklarna.

Frågor som var cyklar kan placeras, vilket betalsystem som kan användas och mycket annat återstår att reda ut. Men tanken är att det ska vara en egen unik variant byggd på lärdom från andra städer som delar sina erfarenheter.

Johanna ritar på en whiteboard

Sara och Frida från konsultföretaget Trivector
tillsammans med Johanna från NOD.


Hållbarhet i fokus i en växande stad

När Varberg växer arbetar Varbergs kommun alltmer med olika hållbarhetsperspektiv – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Erfarenheten från vårens barndialoger med 140 barn visar att unga varbergsbor tar för givet att det ska etableras någon form av cykelpool.
- Vi utvecklar saker för alla målgrupper, men det känns extra viktigt att fokusera på barnen nu när barnkonventionen blivit lag i Sverige, säger Johanna.

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det också intressant att se potentialen med nya arbetstillfällen under testperioden. Det pågår också en dialog med olika aktörer för att säkra upp driften av systemet.

Test av system redan sommaren 2021

Mobilitets- och trafikkonsulter från företaget Trivector arbetar nu på uppdrag av Varbergs kommun för att kartlägga och föreslå hur Varbergs hyrcykelsystem kan se ut. Inger Mellberg från Trafikavdelningen deltar i dialogen och ger sitt perspektiv på vad som är viktigt för att skapa en bra helhet:
- Politikerna har tydligt pekat ut riktningen i trafikstrategin och sina mål. Att se över möjligheterna att införa ett hyrcykelsystem, är ett av flera initiativ som kan bidra till att vi går mot en mer hållbar mobilitet i Varberg.

Inger Mellberg från Hamn- och gatuförvaltningen och Max Wehlin på Samhällsutvecklingskontoret deltar på dagens workshop om hyrcykelsystem.

Inger Mellberg från Hamn- och gatuförvaltningen
och Max Wehlin på Samhällsutvecklingskontoret
deltar på dagens workshop om hyrcykelsystem.


Kort fakta om projektet:

Projektnamn: SMaRT (Sustainable Mobility Rural and Urban Transport)
Finansiering: Interreg ÖKS (prioritering 3 - transport)
Period: januari 2020 till september 2022
Leadpartner: Destination Läckö-Kinnekulle
Övriga svenska partners: Varbergs kommun, Götene kommun, Högskolan i Skövde, Chalmers tekniska högskola
Danska partners: Hjörring kommune, Aalborg kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Nordjyllands Trafikselskab

Mer information om projektet Länk till annan webbplats.

Loggor för SMART, Interreg och Region Halland
Senast ändrad: 2020-09-09