Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
22 januari 2020

Ny satsning på hållbart resande kickstartade med cykelverkstad!

En regnig januarimorgon stod Varbergs kommun redo att välkomna 300 gäster till det stora eventet Varbergs Sessions på Arena Varberg. I inbjudan som gått ut till såväl kommunkollegor, som företagare och andra gäster i regionen uppmuntrade man redan tidigt under hösten – Ta gärna cykeln till eventet!

Satsningen på en POPUP cykelverkstad i samband med samhällsutvecklingseventet Varbergs Sessions är ingen slump. Varbergs kommun har siktet på att kraftfullt visa vägen inom hållbarhet, och en del i detta handlar om att uppmuntra till hållbar mobilitet, och i detta fall att välja cykeln framför bilen.

En skandinavisk satsning ger cykeln en skjuts

Strax före jul kom beskedet att Varbergs kommun beviljats medel för att genomföra utvecklingsprojektet SMaRT som syftar till att främja till hållbart resande. Efter ett förarbete på ungefär ett år, där dialog förts med destinationsutvecklare, besöksmål i kommunen, trafikplanerare och landsbygdsamordnare, har projektet designats för att kunna ge effekt såväl i staden som på landsbygden.

Mia o Carro

Mia, projektledare för SMaRT-projektet berättar om samarbetet och vad hon hoppas för Varbergs del:

Vi på NOD arbetar strategiskt och operativt för att främja attraktionskraften i Varberg, både genom aktiviteter som lockar besökare, men också arbete med platsvarumärket ”Varberg Inspirerar” och kokreta samarbeten med näringslivet för att kunna erbjuda upplevelser – ett content. Genom SMaRT-projektet får vi mer svängrum att kunna testa olika lösningar för att främja för att inresta turister och de som vill göra ”hemester” tar sig runt på ett mer hållbart sätt.

Varberg är sedan lång tid tillbaka en utpräglad turiststad och dessutom en riktig cykel-stad. Inte minst då Cycleeurope (tidigare Monark) har sin bas här, ett företag som verkligen skapar hållbara transporter, men också med tanke på läget alldeles vid Kattegattleden som fått utmärkelser som Norra Europas bästa Cykelled. Många väljer att cykla, men det är dessvärre fortfarande gamla invanda mönster som präglar trafiken i stad och framför allt på landsbygden. Bilens position är stark.

Carolina, koordinator i SMaRT-projektet, är ändå optimistisk till ett gott resultat och förändring i Varbergs trafikflöden;

Gör vi ingenting är jag rädd att utvecklingen går för långsamt. I samband med det stora stadsutvecklingsprojektet i staden ser vi chansen att testa saker som eventuellt kan permanentas om det blir lyckat. Vi kan också jobba med mindre investeringar och kommunikation som vi tror kan bidra med beteendeförändringar och stärka cykelns plats i trafiken.

Hur det gick med cykelservicen?

Trots det blöta vädret valde 33 gäster att cykla och lämna in cykeln på service. Vi frågade några av dem hur de ser på cyklandet i Varberg generellt. Vad tyckte de att vi ska satsa på mer för att främja Varberg som cykel-stad?

”Hyrcyklar för turister tror jag på samt att man inte behöver hämta/lämna cykeln på samma ställe.”

”En cykelmotorväg som man har i Köpenhamn hade varit häftigt och modernt.”

”Kommunen som arbetsplats bör arbeta för att vara en förebild med bra cykelparkeringar för arbetstagare/besökare.”

Nästa steg för att främja hållbar mobilitet

Varbergs kommun har ambitioner då det kommer till hållbarhet, och kommande tre år med SMaRT-projektet hoppas projektledaren Mia kunna berätta om saker som gett resultat;

Vi hoppas genomföra skarpa tester i Varberg för att inspirera människor att byta sina vanor att alltid ta bilen. Både Varbergare och besökare!

Under våren kommer Näringslivs- och destinationskontoret bana väg tillsammans med trafikavdelningen på Hamn- och gatuförvaltningen för att ett par insatser skall komma Varbergsborna till godo. Aktiviteterna kanske inte löser alla önskemål på sparkcyklar, landsbygdscykelvägar eller permanent cykelpool, men ett par kliv mot en ännu bättre cykel-stad kan projektet SMaRT utlova.

Kort fakta om projektet

Projektnamn: SMaRT (Sustainable Mobility Rural and Urban Tourism)
Finansiering: Interreg ÖKS (prioritering 3 - transport)
Period: januari 2020 till september 2022
Svenska partners: Varbergs kommun, Destination Läckö-Kinnekulle, Götene kommun, Högskolan i Skövde, Chalmers tekniska högskola
Danska partners: Hjörring Kommune, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Nordjyllands Trafikselskab

Om Varberg Sessions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som genomförs av Västerport projektgrupp i Varbergs kommun

Loggor
Senast ändrad: 2020-06-22