28 april 2023
Cyklar i solnedgång

Bild: Lineducation

Nytt projekt i Varberg ska bidra till tillgänglighet i stadskärnan

SMALL-projektet är ett projekt där kommunen önskar samarbeta med målgrupperna familjer med barn och äldre medborgare för att möjliggöra för ökad tillgänglighet i Varberg. Namnet SMALL står för ”Shared Moltimodal mobility for All” och syftar till att främja hållbar mobilitet för alla.

Varberg satsar på hållbarhet och innovation

Politikerna i Varberg har satt ambitiösa mål att Varberg skall visa vägen med hållbarhet och att organisationen skall präglas av nytänkande och förnyelse. För att bidra till en mer hållbar framtid genomförs en mängd projekt inom kommunen, där SMALL-projektet specifikt fokuserar på hållbar mobilitet.

Som en del i detta arbete har en ny arbetsgrupp bildats som ett komplement till den redan etablerade ”strategisk infrastrukturgrupp”. Den nya gruppen fokuserar mer på kortsiktiga utvecklingsprojekt i syfte att utgöra testbäddar för större satsningar i framtiden. Det finns också en grupp som arbetar med ”levande stadskärna” som är beställare av insatserna som skall genomföras i projektet.

Tekniken utvecklas och städer kommer se annorlunda ut i framtiden. Frågan är vad som bör planeras för redan idag för att möta morgondagens behov.

En levande och tillgänglig stadskärna

Ambitionen i SMALL-projektet är att stärka upp det redan pågående arbetet med att bevara och utveckla stadskärnan för framtida generationer. Detta trots en ansträngande byggtid och tack vare engagemang från både näringsliv, privatpersoner och kommunen.

Att planera för utveckling av stadsdelar är en mycket komplex process, där många parametrar måste tas hänsyn till. Med barnkonventionen som ledstjärna hoppas Varbergs kommun kunna planera för en mer anpassad stadskärna som är trygg och tillgänglig för barnen. Det är också viktigt att lära känna och förstå de äldres behov då den demografiska utvecklingen pekar på att allt fler Varbergsbor tillhör de äldre generationerna.

Viktigt att samla kunskap för framtida trafikplanering

Den centrala delen av projektet fokuserar på strategiutveckling kopplat till arbetsgruppen ”Levande stadskärna. Arbetet handlar om att ta fram strategier och metoder för att i framtiden möjliggöra en bättre tillgänglighet för målgrupperna. Fokus ligger så klart väldigt mycket på trafikmiljöer, men det omfattar även faktiska tester där Varberg kommer att prova på och utvärdera insatser under de kommande tre åren.

Korta fakta:

Loggor för region halland, Smart och Eu-projekt
Senast ändrad: 2023-04-28