13 oktober 2022

Resvanor undersöks via app

Varbergs kommun vill uppmana kommuninvånare att delta i en undersökning om sitt vardagsresande - via en app. Resultatet blir ett viktigt planeringsunderlag.

Resvaneundersökningar är inget nytt men den här gången testar Varbergs kommun att göra det via en app. I mitten av oktober får 12 000 slumpmässigt utvalda Varbergsbor mellan 15-74 år en inbjudan att delta i en undersökning om sina resvanor.

– Uppgifterna kommer att användas för att förstå hur Varbergsborna reser och hur vi kan planera trafiken hållbart så att den blir så bra som möjligt för alla som bor här. Vi vill självklart underlätta deras vardag, säger Max Wehlin, utvecklingsstrateg på Varbergs kommun.

Max Wehlin

Så går det till

Varberg är den första kommunen i Halland som använder appen Travelvu för en resvaneundersökning. Alla som vill får delta genom att ladda hem appen till sin mobil. Appen mäter hur deltagaren rör sig under dagen. I slutet av dagen öppnar man appen för att kontrollera att resorna är rätt registrerade. Undersökningen pågår under ca 2 veckor och som deltagare förväntas man registrera sina resvanor under minst en av veckorna.

– Vi är intresserade av alla resor, exempelvis hur varbergarna tar sig till och från jobbet, men också om de går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt. Det blir en viktig grund för hur vi behöver utveckla trafiken, exempelvis i översiktsplanen, säger Max Wehlin.

All data behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning. Varbergs kommun får tillgång till data men kan inte se vem som har deltagit i undersökningen.

Resvaneundersökningen genomförs med stöd av PAV-projektet.


Senast ändrad: 2022-10-13