07 juni 2022

Projekt som gör skillnad

Som en del i att sprida resultatet från PAV-projektet har näringslivs- och destinationskontoret (NOD) tagit fram en lättläst ”metodbok” – Projekt som gör skillnad. Ett av bokens syften är att inspirera andra till att våga testa nya innovativa projekt och lösningar för att främja en hållbar utveckling i Varberg.

Under en treårsperiod har NOD, i samverkan med kollegor på andra avdelningar och förvaltningar, arbetat i flera olika EU-finansierade utvecklingsprojekt. För att effektivt kunna sprida resultaten från dessa projekt väcktes idén om att göra en lättläst och inspirerande sammanställning som riktar sig till projektfinansiärer och medarbetare i Varbergs kommun som främsta målgrupp.

Projekt som gör skillnad:

  • Är ett lättläst och inspirerande komplement till den ordinarie projektredovisningen.

  • Bidrar till att sprida projektresultaten till kollegor på NOD och andra förvaltningar i kommunen.

  • Kan användas som diskussionsunderlag och inspiration inför nya samarbeten i framtiden.

Klicka på länken för att läsa Projekt som gör skillnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ta del av Varbergs utvecklingsarbete, bland annat inom området hållbar mobilitet.

Senast ändrad: 2022-06-07