17 mars 2022

Lära genom att testa

Syftet med PAV-projektet* är att föra in kunskap om framtidens autonoma teknik i Varbergs strategiska trafikplanering och att testa lösningar på plats för att se hur det fungerar i praktiken. Detta för att i förlängningen skapa en mer hållbar och attraktiv destination.

En växande stad bör bädda för framtiden

För ett par år sedan kontaktades Region Halland om en möjlig europeisk satsning inom framtidens mobilitet. Ett europeiskt partnerskap med forskare, experter och kommuner sökte efter ytterligare en medelstor stad som befinner sig i stor strukturell omvandling. En stad som blickar framåt mot en hållbar utveckling och som skulle vilja testa framtidens teknik för lärande och datainsamling. Varberg tackade jag till att medverka.

Att testa teknik ger kunskap

Max Wehlin, utvecklingsstrateg, samhällsutvecklingskontoret

En central del i PAV-projektet var en pilotkörning eller så kallad demonstration av en självkörande buss. Dels för att kunna studera hur de fungerar i trafiken och gatumiljön, och för att kunna undersöka hur människor kring, och de som reser med bussen, uppfattar ett självkörande fordon.

Max Wehlin är en av projektmedarbetarna i PAV; “Den externa finansieringen och det internationella kunskapsutbytet har gett förutsättningar, verktyg och viktiga insikter till utvecklingsarbetet”

En buss rullade sommaren 2021

I Varberg genomfördes en demonstrationskörning under två veckor i Apelviken i juni 2021. Kommunen planerar inte för autonom skyttelbuss permanent på just den platsen, men som testbädd ansågs Apelviken som en bra och utmanande miljö.

Julia Anding, hamn- och gatuförvaltningen och Lotta Bergenholtz, projektkoordinator, näringslivs- och destinationskontoret på en av busshållplatserna i Apelviken


En av konklusionerna av sommarens pilotkörning är att sand och gräs är utmanande faktorer för den teknik som finns idag. Skall autonoma fordon fungera i just Varberg krävs teknikutveckling.

En annan konklusion var att samspelet mellan för många människor och fordon i rörelse på ytorna är komplicerat. När cyklister, bilar, bussar, människor med barnvagn och kickbikes skall samsas utmanas autonoma system.

Attraktiva städer tänker klimatsmart

I Varbergs del av PAV-projektet samarbetar trafikkontoret på hamn- och gatuförvaltningen, tillsammans med samhällsplaneringsavdelningen och näringslivs- och destinationskontoret för att bidra till att Varberg skall växa på ett hållbart sätt.

Genom att samarbeta i projekt förvaltningsövergripande och med olika perspektiv på framtidens attraktiva och hållbara stad, skapas lärande inom kommunorganisationen. Ett sätt att skapa nytänkande och arbeta med innovation.

Nu sammanställs resultatet från sommarens demonstration och pilotkörning och analyseras vidare inom PAV-projektet. Varbergs kommun tar med de viktigaste lärdomarna i framtida projekt och arbetet med strategisk samhällsplanering. Men det kopplas också till kommunens hållbarhetsarbete, där mobilitet pekats ut som en knäckfråga för att nå kommunens lokala klimatmål.

 

Mer information om mobilitetsprojektet finnes här

Mer information om allt som är kopplat till att hela Varberg Växer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*PAV – Planning for autonomous vehicles

Senast ändrad: 2022-03-17