24 november 2021

Kreativa gäster kläckte idéer om framtidens mobilitet

En solig torsdag i november passade Varbergs kommun på att samla gäster för en workshop inom ramen för PAV-projektet* som under tre år skall bidra till planering och förberedelse för hållbar mobilitet i framtiden. Med starkt fokus på hållbara lösningar.

För tredje året i rad arrangerades Hållbarhetsdagen i Halland Länk till annan webbplats. i Varberg, ett forum som lockar en bred publik och där alla har intressen av att lära mer om hållbarhet, få inspiration och knyta kontakter.

Årets tema ”cirkularitet – för att vi har allt att tjäna på det” gav fler infallsvinklar på vad både kommuner, näringsliv och även privatpersoner kan göra idag för att ställa om till en cirkulär livsstil eller affärsmodell imorgon.

Viktigt att samla idéer från omvärlden

Under två timmar knådades små och stora idéer kring hur Varberg kan erbjuda hållbar mobilitet i framtiden. Workshopen lockade både gymnasieelever, tjänstemän, företag och konsultorganisationer.

 

Workshop på hållbarhetsdagen

Tf Trafikchef Inger Mellberg på Hamn- och gatuförvaltningen i dialog med sin grupp.


En av projektledarna Louise Wallmander var nöjd med workshopens resultat;

Flera avdelningar på kommunen arbetar med frågan kring ett hållbart resande. Vi på Näringslivs- och destinationskontoret utifrån ett perspektiv, och trafikavdelningen från ett annat perspektiv. Men när vi får stöd av våra gäster här dyker det upp idéer och tankar som är väldigt värdefulla för oss i vårt arbete. Både för att få fortsatt motivation att satsa på de här frågorna, men också för att bekräfta det vi har på gång och samla idéer som kanske kan bli verklighet i framtiden”.

Louise Wallmander från Varbergs kommun presenterar på en workshop.

Louise Wallmander från Varbergs kommun ledde workshopen.

Innovation sker i mötet mellan människor

Tre mixade grupper konstaterade enhälligt att för att åstadkomma beteendeförändringar och för att implementera nya lösningar till framtidens resenärer – krävs samarbete.

PS-eleven Danijela, Projektledare Johanna på NOD, Henrik från Yoin Tech och Robert från Bildepån sitter i en soffa och pratar.

PS-eleven Danijela, Projektledare Johanna på NOD, Henrik från Yoin Tech och Robert från Bildepån.


För att nämna några exempel av vad som kom fram i workshopen diskuterades delande-lösningar av olika typer av fordon. Någon grupp fokuserade på vikten av att koppla ihop olika serviceerbjudanden i ett enkelt digitalt system för att underlätta för kunden och en annan grupp fokuserade på hur framtidens varuleveranser till och från stadskärnan kan samordnas för att minska utsläpp och trafik.

Diskussionerna fortsatte efter workshopens slut. Henrik Lövetoft från Yoin reflekterade efter mötet;

Det finns mycket subjektiva känslor kring hur mobilitet påverkar oss i vardagen. Men vi vet lite om hur folk rör sig rent praktiskt, vilket får mig att fundera på hur vi kan samla in mer data som ger en bra bild

Robert Nordenskär på Bildepån fyller på;

Ja, vi behöver mer datadrivna beslut, inte minst för att undvika att man satsar för mycket resurser på fel saker. Det är positivt att vi arbetar med långsiktiga lösningar i Varberg, men en utmaning är hur vi redan här och nu kan börja skapa lösningarna

Nu sammanställs resultatet från workshopen och analyseras vidare inom PAV-projektet. Varbergs kommun kan givetvis inte lova att förverkliga alla idéer, men de bästa embryona tas med in i mobilitetsmaskineriet och kan förhoppningsvis bidra till en hållbar mobilitet i framtidens Varberg.

Se filmen om Hållbarhetsdagen Länk till annan webbplats.

Fakta

Trafikkontoret på Hamn- och gatuförvaltningen samarbetar tillsammans med Samhällsplaneringsavdelningen och Näringslivs- och destinationskontoret för att bidra till att Varberg skall växa på ett hållbart sätt. Här med fokus på mobilitet.

Mer information om mobilitetsprojektet Länk till annan webbplats.

Information om allt som är kopplat till att hela Varberg Växer Länk till annan webbplats.

*PAV – Planning for autonomous vehicles

Loggor för EU, Varbergs kommun och Region Halland
Senast ändrad: 2021-11-25