Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
16 april 2021

Varberg är med som en av flera tävlanden i European 16!

Europan är en tävling om arkitektoniska och urbana idéer som förenar europeiska städer och unga arkitekter och yrkesverksamma inom stadsdesign (under 40 år).

Tävlingen spänner över en tvåårsperiod där över 50 europeiska städer och över 2000 lag är inblandade. Anmälningarna bedöms av nationella juryer som består av specialister inom arkitektur och stadsplanering.

Tävlingen har ett dubbelt syfte: den erbjuder städer och utvecklare nya och innovativa lösningar för lokal stadsplanering och utveckling och ger unga arkitekter möjlighet att få uppdrag genom att presentera nya idéer. Dessa två funktioner kombinerar en plattform för pågående debatt och forskning om det europeiska samhällets rumsliga ram.

I Varberg har kommunen anmält tävlingsbidraget Projektet Trädlyckevägen. Detta är en 2,6 km lång trafikväg som förbinder stadens centrum i väst med ett framtida nytt utvecklingsområde öster om projektet. Tävlingsuppgiften är att förvandla denna storskaliga trafikväg till en inkluderande levande miljö som förbinder och integrerar befintliga stadsdelar, detta med starkt fokus på social hållbarhet.

Läs mer om hur Varbergs kommun satsar på hållbar stadsutveckling Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2021-04-16