Choose language
Other:
12 december 2019

Planera en stad som funkar!

En av satsningarna som pågår just nu i Varbergs kommun, och närmare bestämt på samhällsplaneringsavdelningen och Hamn- och gatuförvaltningen, är långsiktig trafikplanering för att kunna förbereda för autonoma fordon.

En satsning Max Wehlin, utvecklingsstrateg med fokus på trafikfrågor, berättar om när vi pratar om mobilitet över en kopp kaffe;

Vad handlar långsiktig trafikplanering om tycker du?

- Det handlar om att Varberg växer jättesnabbt. 2019 är det året då Varberg växer mest på över 50 år och det innebär att det uppstår helt nya krav då staden går från att vara liten till att bli en mellanstor mer komplex stad.

Menar du att det kan bli ökat tryck på trafiken?

- Definitivt! Det är också fler invånare som verkligen behöver flytta på sig för att kunna få ihop sina liv med arbete och fritid. Staden är inte självförsörjande utan befinner sig i en större arbetsmarknadsregion. Det är jättebra med Varbergs livskraftiga företag och det näringsliv vi har. Men väldigt stor del av befolkningen behöver ta sig runt i staden och ut från kommunens gränser. Eller från en del av kommunen till en annan.

Vad är viktigt att tänka på då för att lyckas med trafikplaneringen?

- Delvis att skapa hållbar trafikplanering, att det skall funka för alla, både miljömässigt och utrymmesmässigt. Men också att vi skapar förutsättningar för att ändra människors beteenden och bidrar till att det blir enklare att välja andra alternativ än bilen.

Berätta om ert mobilitetsprojekt och varför ni valt att engagera er i det?

- Vi har insett att framtidslösningarna inte sker av sig själv i samhällsplaneringen. Man kan inte bara göra mer av det vi redan gjort i alla tider, utan vi måste lära oss att ställa hållbara krav som hjälper oss att göra planeringen på nya sätt. Att ställa om för framtidens förutsättningar. Det lär vi oss nu i projektet.

Vad behövs för att lyckas med lärandet och utvecklingen tror du?

- Det är mycket mod som skall till, och kunskap om vart vi är på väg ur en global kontext. Visst, idag är det inga jätteproblem med trängsel, utsläpp och krångel i Varberg. Men det kan ju bli det inom en snar framtid och då är det smart att redan nu göra små justeringar som underlättar för anpassningar.

Vad har du och kollegorna på Hamn- och gata för förväntningar på projektets resultat?

- Skulle vi på sikt få självkörande fordon i trafik skulle vi kunna få en helt annan täckning och täthet. PAV handlar om att börja planera för en annan mobilitetssituation. Med nya kontakter, ny kunskap och nya ingångar i vår planering kan vi påbörja en färdplan där vi kan använda modern teknik för att skapa nya förutsättningar och hitta lösningar som passar morgondagens Varberg.

Vad är nästa steg?

- Projektet går in i sitt andra kvartal. Vi skall dels börja knyta ihop deltagande städer i Europa och medverkande forskare för att beskriva städernas specifika utmaningar och sätta forskningen i arbete. Varberg öppnar upp för att våga prova nya saker, för att vi vill vara proaktiva och vara en fortsatt attraktiv plats.

Några sista ord om projektsamarbetet över gränserna?

- Jag måste säga att det är spännande att jobba med externa internationella samarbetspartners. En möjlighet att utveckla saker man inte hade mäktat med annars. Vi hade aldrig lyckats finansiera det internt. Nu kan vi fortfarande jobba med vårt uppdrag, och utveckla saker på vägen utan att det går åt massa skattemedel. I en tid där skattekronorna måste ge effekt, så är extern finansierade projekt extremt värdefulla för att kunna fortsätta hänga med och uppfylla våra mål.

Länkar:

Projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektledare PAV (Planning for Autonomous Vehicles): Max Wehlin

E-post: max.wehlin@varberg.se

Mobil: 0738-564282

Kort fakta:

Varbergs kommun har tillsammans med tio andra organisationer i sju länder tilldelats medel för ett projekt för utveckling av smarta städer. Projektet syftar till att underlätta planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de på bästa sätt anpassas till autonoma självstyrande fordon.

Projektet heter PAV (Planning for Autonomous Vehicles) och samlar lärosäten, transportorganisationer och kommuner för att tillsammans utveckla hållbara stadsmiljöer.

För Varbergs del är det ett samarbete mellan NOD – Näringslivs- och destinationskontoret, Samhällsplaneringsavdelningen och Trafikavdelningen

Loggor
Senast ändrad: 2020-06-23