Choose language
Other:
12 december 2019

Kick off för PAV-projektet i Inverness

Den 11-12 november hade PAV-projektet sitt kick-off-möte i Inverness, Skottland. PAV står för ”Planning for Autonomous Vehicles” och handlar om samhällsplanering för autonoma fordon i kollektivtrafik.

Projektet finansieras inom Interreg North Sea och Varbergs deltagande medfinansieras också av Region Halland. Projekt leds av HITRANS (Highlands and Islands Transport partnership) från Skottland och administreras av konsultföretaget Bax & Company. Totalt omfattar projektet partners från sju länder. Deltagande är tre städer/regioner, ett trafikbolag och fyra universitet/högskolor och tre företag.

Projektet är indelat fem delområden s.k. workpackages:

1. Projekthantering och administration

2. Kommunikation

3. Metodutveckling för att bedöma autonoma fordons effekt på stadsplanering

4. Test av autonoma fordon i form av pilotprojekt

5. Integrera lärdomar från tester och metodologiutveckling i stadsplaneringen

Varberg deltar i alla delar och har ett särskilt ansvar för att leda arbetet i område 5. Från Varberg deltog Max Wehlin från samhällsutvecklingskontoret och Johanna Östheden Andersson från Näringslivs- och destinationskontoret.

På mötet i Inverness lades arbetsplanen för de närmaste månaderna upp och projektdeltagarna lärde känna varandra. Fokus låg till stora delar på att förstå hur Nordsjöprogrammet fungerar vad gäller administration och på att komma igång med förberedelserna för de pilotprojekten. Men under de två dagarna arbetades det även med de övriga delarna av projektet. Det diskuterades också om projektet eventuellt ska byta namn.

För Varbergs del handlar pilotprojektet om ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad och har en relativt teknisk ingång. Tanken är att testa den tekniska infrastrukturen som behövs för att en autonom buss ska fungera i en stadsmiljö.

Senast ändrad: 2020-02-07