07 juni 2022

Projekt som gör skillnad

Inom BAS-projektet har näringslivs- och destinationskontoret (NOD) tagit fram en lättläst ”metodbok” med syfte att inspirera andra till att våga utmana arbetssätt och metoder. Förhoppningen är att boken ska bidra till att skapa mer värde i relationer och förbättra samverkan med näringslivet.

NOD har under en treårsperiod testat olika metoder för att utveckla samverkan med näringslivet. Detta arbete har skett tillsammans med kollegor inom andra förvaltningar, externa aktörer och konsulter med flera och beskrivs i ett antal case i boken. Totalt har ett 40-tal personer intervjuats och bidragit med artiklar.

Genom att dokumentera och på ett pedagogiskt sätt visa upp ett axplock av vad som skett i Varberg de senaste åren är förhoppningen att boken ska inspirera till nytänkande och ge ny kraft till att fortsätta med utvecklingsarbetet framöver. Och på så sätt främja ett mer hållbart samhälle och leva upp till Varbergs kommuns vision - Västkustens kreativa mittpunkt.

Projekt som gör skillnad:

  • Är ett lättläst och inspirerande komplement till den ordinarie projektredovisningen.

  • Bidrar till att sprida projektresultaten till kollegor på NOD och till andra förvaltningar i kommunen.

  • Kan användas som diskussionsunderlag och inspiration inför nya samarbeten i framtiden.

  • Bidrar till att företagsklimatet förbättras och att destinationen blir än mer attraktiv!

Välkommen att ta del av hur vi tagit oss igenom vad vi kallar kunskapsresan. En resa där vi tar oss an utmaningar, angriper dem på nya sätt och delar med oss av hur resultaten blivit.

Senast ändrad: 2022-06-29