07 april 2021
Varberg

Varberg vill bygga ett attraktivt samhälle för företagen!

Varbergs kommun fick nyligen klartecken från Tillväxtverket att få genomföra ett EU-projekt där huvudmålet är att skapa en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som bidrar till att öka attraktionen för näringslivet.

Under kommande decennium pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Varberg, vilket möjliggör att kommunen kan ta ett nytt grepp om hur staden skall se ut och fungera för att understödja och stärka företagens utveckling. Ny teknik och lösningar för en smartare stad kan bidra till konkurrensfördelar för de företag som etablerar sig i staden och lockar ny kompetens och kunskapsintensiva näringar till länet.

Effekterna av samarbetena i projektet kommer vara fler cirkulära företag, ökat fokus på hållbarhet och Agenda 2030, nya samarbeten mellan akademi, institut och företag samt en naturlig samverkansarena där framtidsfrågor utvecklas över gränserna. Vi skall skapa kreativitet under byggtiden!

Projektet skuggas av Strategi- och utredningsavdelningen på Halmstads kommun.

Kort fakta om projektet
Projektnamn: BAS (Bygga attraktiva samhällen för företagen)

Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland

Period: 191001-220930

Projektpartners

Varbergs kommun: www.varberg.se Länk till annan webbplats. och www.naringsliv.varberg.se Länk till annan webbplats.

EMC Energi- och MiljöCentrum: www.emcsverige.se Länk till annan webbplats.

Högskolan Halmstad: www.hh.se/om-hogskolan/profilomrade-smarta-stader-och-samhallen.html Länk till annan webbplats.

Loggor
Senast ändrad: 2021-04-07