02 oktober 2020

Parkeringsplatser blir pop up-parker

Under The Park(ing) Day i Varberg 18-19 september omvandlades ett antal parkeringsplatser i centrum till parker. Initiativet med pop up-parkerna är en del i arbetet med att skapa en hållbar och levande stadskärna.

Orange lådor med loggan Varberg Inspirerar tryckt på

The Park(ing) Day ett världsomspännande projekt som startade i San Fransisco 2005. Initiativet spred sig och idag uppstår tillfälliga gröna oaser på parkeringsplatser över hela världen under en dag. Tanken är att lekfullt inspirera allmänheten att se på den gemensamma offentliga miljön med nya ögon. Att uppmuntra till spontana samtal och upplevelser.

Genom tillfälliga aktiviteter i innerstaden vill man väcka intresse för alternativ samhällsplanering som ökar trivseln och motverkar utsläpp i stadsmiljön – ett tillfälligt urbant landskap som öppnar upp dialogen om människans plats i staden.

Mor och dotter sitter på en matta uppe på ett parkeringshus tak och äter popcorn.

I Varberg kommer initiativet från Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) tillsammans med kollegor och externa aktörer, som på olika sätt jobbar för en levande stadskärna, en hållbar samhällsutveckling och en attraktiv destination. Förhoppningen är att få med fler företag i nästa upplaga av The Park(ing) day och att bjuda in barn och vuxna varbergsbor att skapa nya gemensamma platser.


Karta över parking day

Parkeringsplatserna på 2020 års upplaga var:

• Teaterplatsen

• Övre plan i P-huset Briggen

• Taxirutan utanför Gallerian/Södra

• Östra Långgatan, en p-plats

• Kyrkogatan, en p-plats


Såhär såg det ut på The Park(ing) Day i september:


Aktiviteterna på The Park(ing) Day 2020 finansieras av EU-projektet BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag och Offentliga rummets projekt ”Attraktivt platsskapande under byggtiden”.

Medarrangörer utöver kommunen var Krögarföreningen, Gallerian, Varbergs Fastighets AB, Campus & Company och Impact House Halland.

Läs mer om BAS-projektet här Länk till annan webbplats.

Kort fakta om KUB:

Det kommunövergripande nätverket KUB – Kreativitet under byggtiden drog igång under ledning av Näringslivs- och destinationskontoret NOD. Under de senaste tre åren har KUB involverat inte mindre än sexton avdelningar i idégenerering och kunskapsutbyte. Idag, tre år senare, löper flera projekt parallellt både på Hamn- och gatuförvaltningen och Näringslivs- och destinationskontoret som tillsammans genomför pop up-aktiviteter i staden.

Senast ändrad: 2020-10-02