12 december 2019

Kan man hållbarhetscertifiera en stadsdel?

Det går inte att INTE arbeta med alla aspekter av hållbarhet när kommunen storsatsar på nya området Västerport menar Jenny Rydén, hållbarhetssamordnare på Varbergs kommun. I Varberg pågår en kraftig urban utveckling som uttrycks både i den fysiska omvandlingen och i Varbergs identitet som kreativ mittpunkt.

Nu inleds ett gediget arbete för att säkerställa att Varbergs kommun bygger en hållbar stadsdel, utifrån alla hållbarhetsaspekter.

Varför skall kommunen satsa på hållbart stadsbyggande?

- En hållbar stadsdel ger livskvalité för människorna som skall vara på platsen i framtiden. Hållbara stadsdelar har en jämlik och trygg miljö, som är tillgänglig för alla, minimal negativ klimat- och miljöpåverkan och kan också planeras för att vara flexibel för ändrade behov i framtiden.

Berätta mer om hur man bygger en hållbar stadsdel?

- Det vet vi knappt än eftersom vi precis börjat, men det finns höga ambitioner om hållbart stadsbyggande i vår organisation. Eftersom det är första gången vi skapar en helt ny stadsdel har vi valt att använda ett verktyg som heter Citylab. Det ger oss stöd i arbetet med hållbar stadsutveckling och även möjlighet att certifiera hela projektet.

Vad innebär Citylabb rent konkret för er som projektorganisation?

- Vi tar hjälp av Citylabs guide för planering och genomförande som erbjuder en lärande process. Vi jobbar oss igenom olika faser och säkerställer att vi inte missar viktiga delar såsom byggherrarnas del i hållbarhetsarbetet eller hur vi skapar en hållbar samverkan när projektet pågår. Vi genomför vår handlingsplan och försöker löpande åtgärda de utmaningar som dyker upp.

Vad är då första steget 2020 i arbetet med hållbara Västerport?

- Vi jobbar tillsammans med externt processtöd för att säkerställa att vi får en bra start. Just nu kravställer vi hållbarhet genom avtal med byggaktörer, planerar för startmötet i januari och temagrupperna, revidera hållbarhetsprogrammet map citylab-certifiering.

Hur finansieras det här arbetet? Visste ni att detta skulle genomföras då västerports budget spikades?

- Näringslivs- och destinationskontoret har EU-projekt som skall främja en koldioxidsnål ekonomi, och det blev en perfekt samverkan att vi tillsammans kan utveckla ett hållbart Varberg, med stöd av externa medel. Så svaret på din fråga är att vi kan möjliggöra detta tack vare BAS-projektet *

Något sista medskick kring att satsa på en hållbar stadsdel?

- Vi är superstolta över att Varbergs kommun satsar på det här och att politikerna stöttar oss. Kan vi genom vårt agerande skapa incitament för andra att höja ambitionerna med hållbarhetsarbete är vi glada. Det är våra barns stad vi bygger och den vill i alla fall jag som ”varbergsmamma” göra så hållbar som det går.

Korta fakta om Citylab

Citylab har utvecklats av Sweden Green Building Council tillsammans med en rad andra aktörer. Tusentals personer har involverats via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, arkitektkontor, konsulter, högskolor, med flera. Utvecklingen har även innefattat en utvärdering av internationella system för hållbar stadsutveckling där Breeam Communities djuptestades.

Citylab Guide för planering och genomförande 3.0 (lanserades i juni 2019) innehåller tre certifieringar samt Guidepunkter som kan inspirera och vägleda. Det som certifieras är ett Hållbarhetsprogram, en Handlingsplan med åtgärder och en Handlingsplan för genomförandet.

Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet (lanserades i november 2019) innehåller en certifiering för hållbarhetsprestandan i den byggda stadsdelen.

Länkar:

Sweden Green Building Council Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om projektet BAS

Hållbarhetssamordnare Västerport: Jenny Rydén

Projektledare EU-projektet BAS- bygga attraktiva samhällen för företag: Louise Wallmander

Processtöd Citylab: FOG – Friends of Gothenburg innovation Erica Svantesson

Aktiviteten finansieras av projektet BAS – bygga attraktiva samhällen för företag. Inom projektet hoppas Varbergs kommun kunna bidra

till att Varberg växer hållbart, smart och med så lite fotavtryck och koldioxidutsläpp som möjligt. BAS-projektet fokuserar på cirkulär

ekonomi, hållbar mobilitet och smarta städer. Aktiviteterna sker på olika håll i kommunen under ledning av Näringslivs- och destinationskontoret

NOD. Mer information om detta finns på www.naringsliv.varberg.se under fliken NOD:s uppdrag

Loggor Bas-projektet, EU, Region Halland och Varbergs kommun
Senast ändrad: 2020-01-30